Export prezentace

Pokud chcete prezentaci spustit v jiné aplikaci nebo v jiném zařízení, jako např. iPod nebo iPhone, je třeba prezentaci nejprve exportovat ve formátu filmu QuickTime.

Export prezentace:

 1. Vyberte prezentaci v seznamu zdrojů. (Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, ukončete je nejprve kliknutím na volbu Celá obrazovka na panelu nástrojů. Používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, přesuňte kurzor do horní části obrazovky a klikněte na tlačítko Celá obrazovka, které se zobrazí v pravém horním rohu.)

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Export.

  Můžete také použít příkaz Soubor > Export a kliknout na volbu Prezentace.

 3. V závislosti na zařízení, ve kterém budete chtít prezentaci spustit, vyberte jednu nebo více velikostí. (Další informace viz Export fotografie.)

 4. Pokud nechcete, aby aplikace iPhoto odeslala prezentaci do iTunes (neplánujete přenést prezentaci do zařízení v rámci synchronizace iTunes), zrušte zaškrtnutí políčka „Automaticky odeslat prezentaci do iTunes“.

  Prezentaci odeslanou do iTunes můžete v rámci synchronizace přenést do zařízení, jako je např. iPhone nebo iPod. Zároveň tak bude prezentace dostupná v prohlížeči médií a vy ji budete moci snadno vkládat do dokumentů vytvořených v aplikacích iLife a iWork.

 5. Klikněte na tlačítko Export.

 6. Vyberte místo, kam chcete prezentaci uložit, a klikněte na tlačítko OK.

  Jestliže jste zaškrtli políčko v kroku 4, otevře se aplikace iTunes.

 7. Chcete-li svou prezentaci zkopírovat do zařízení, postupujte podle pokynů v tématu Prohlížení fotografií a prezentací na iPodu, iPadu nebo Apple TV. (V případě HDTV postupujte podle pokynů výrobce.)