Zapnutí Fotostreamu

Fotostream je třeba zapnout v iPhotu a ve všech zařízeních iOS, která chcete do svého Fotostreamu zahrnout.

Abyste mohli Fotostream zapnout, musíte ve svém počítači a zařízeních nastavit svůj účet iCloud.

Poznámka:  Abyste mohli používat iCloud, potřebujete Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, můžete si je vytvořit během úvodního nastavení.

Nastavení iCloudu ve vašem počítači:

 1. Otevřete Předvolby systému a klikněte na iCloud.

 2. Zadejte své Apple ID a heslo a poté klikněte na Přihlásit se.

  Pokud Apple ID nemáte, klikněte na „Vytvořit Apple ID“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 3. Vyberte požadované volby a klikněte na Další.

 4. Klikněte na Hotovo.

 5. Fotostream zapnete zaškrtnutím políčka.

Rozhodnete-li se Fotostream prozatím nezapínat, můžete jej zapnout později v předvolbách iPhota.

Nastavení iCloudu ve vašem zařízení iOS:

 1. Na domovské obrazovce vašeho zařízení klepněte na Nastavení a potom na iCloud.

 2. Zadejte své Apple ID a heslo a poté klepněte na Přihlásit se.

  Pokud Apple ID nemáte, klepněte na „Získat bezplatné Apple ID“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapnutí Fotostreamu v iPhotu:

 1. Otevřete iPhoto a vyberte položku Fotostream v seznamu zdrojů (vlevo).

 2. Klikněte na Zapnout Fotostream (vpravo).

  Všechny nové fotografie, které do iPhota importujete, budou odeslány do iCloudu a přidány do Fotostreamu. Fotografie, které už ve Fotostreamu jsou (například fotografie přidané do Fotostreamu pomocí zařízení iOS), jsou rovněž automaticky importovány do knihovny iPhoto.

  Chcete-li změnit nastavení pro přidávání fotografií do Fotostreamu nebo pro import fotografií do knihovny iPhoto, vyberte příkaz iPhoto > Předvolby a klikněte na Fotostream. Fotostream můžete zapínat a vypínat také v předvolbách iPhota.

Zapnutí Fotostreamu v zařízení iOS:

 1. Na domovské obrazovce vašeho zařízení klepněte na Nastavení a potom na iCloud.

 2. Klepněte na Fotostream.

 3. Klepnutím nastavte přepínač Fotostream do polohy Zapnuto.

  Všechny nové fotografie, které pomocí zařízení pořídíte, budou odeslány do iCloudu a přidány do Fotostreamu (je vyžadováno Wi-Fi připojení).