Vypnutí Fotostreamu

Při vypnutí Fotostreamu v iPhotu dojde k následujícím změnám:

  • Budou odebrány fotografie ze zobrazení Fotostream v iPhotu.

  • Nové fotografie pořízené pomocí zařízení iOS zapojených do vašeho fotostreamu budou i nadále odesílány do iCloud, ale nebudou již přenášeny do iPhota.

  • Nové fotografie, které importujete do iPhota, se již nebudou zobrazovat na zařízeních iOS ve vašem fotostreamu.

Fotografie z vašeho fotostreamu zůstanou v iCloudu uloženy po dobu 30 dnů a poté budou automaticky odebrány. Když Fotostream v iPhotu znovu zapnete, v zobrazení Fotostream v iPhotu se opět objeví všechny fotografie, které nebyly odstraněny.

Pokud nevypnete Fotostream v zařízení iOS, budou se v tomto zařízení i nadále zobrazovat fotografie z vašeho fotostreamu, dokud nebudou odstraněny z iCloudu.

Vypnutí Fotostreamu v iPhotu:

  1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Fotostream.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout Fotostream a poté klikněte na volbu Vypnout.

Vypnutí Fotostreamu v zařízení iOS:

VAROVÁNÍ:  Při vypnutí Fotostreamu v zařízení iOS budou z tohoto zařízení odstraněny všechny fotografie z Fotostreamu kromě fotografií, které byly uloženy do alba Fotoaparát v zařízení nebo do jiného alba.

  1. Na domovské obrazovce vašeho zařízení klepněte na Nastavení a potom na Fotografie.

  2. Klepnutím nastavte přepínač Fotostream do polohy Vypnuto.

Vypnete-li Fotostream v zařízení, ale v iPhotu jej necháte zapnutý, bude i nadále pracovat jak s iPhotem, tak i s vašimi ostatními zařízeními.