Smazání fotografií z Fotostreamu

Fotografie můžete z Fotostreamu smazat v iPhotu 9.2.2 nebo novějším či na kterémkoli zařízení iOS se systémem iOS 5.1 nebo novějším.

Jakmile smažete fotografii z Fotostreamu, bude odstraněna ze zobrazení Fotostreamu v iPhotu a automaticky smazána ze zobrazení Fotostreamu na všech ostatních zařízeních a počítačích, které používají stejní účet iCloud a jsou vybaveny požadovaným softwarem.

Důležité:  Fotografie ve Fotostreamu, které byly do vašeho zařízení staženy v době, kdy byl na zařízení aktivní systém iOS 5.0.1 nebo starší, musí být smazány ručně.

Smazané fotografie jsou z Fotostreamu úplně odstraněny. Chcete-li smazanou fotografii do Fotostreamu opět přidat, musíte ji odeslat manuálně.

Smazání fotografie z Fotostreamu v iPhotu:

Vyberte Fotostream ze seznamu zdrojů vlevo a proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Vyberte jednu či více fotografií, které chcete smazat, a stiskněte klávesu Del.

  • Vyberte jednu či více fotografií, které chcete smazat, a použijte příkaz Fotografie > Smazat z Fotostreamu.

  • Klikněte na jednu či více fotografií, které chcete smazat, a použijte příkaz Smazat z Fotostreamu v nabídce zkratek.

  • Přetáhněte jednu či více fotografií do koše v seznamu zdrojů.

Fotografie, které již byly importovány z Fotostreamu do Událostí ve vaší knihovně iPhoto, nebudou z těchto událostí smazány.