Přidání fotografií do Fotostreamu

Do iCloudu se automaticky odesílá 1000 nejnověji importovaných fotografií z knihovny iPhoto a odtud jsou přidány do vašeho Fotostreamu.

Chcete-li raději sami určit, které fotografie z knihovny iPhoto mají být do vašeho fotostreamu přidány, můžete automatické odesílání vypnout a přidávat fotografie do Fotostreamu ručně.

Automaticky se odesílají fotografie pořízené pomocí zařízení iOS zařazeného do vašeho fotostreamu, fotografie uložené do alba Fotoaparát v zařízení a fotografie importované do iPadu pomocí sady pro připojení fotoaparátu Apple. Fotografie z alba Fotoaparát v zařízení nelze do Fotostreamu přidat ručně.

Poznámka:  Do Fotostreamu lze odeslat pouze soubory s obrázky ve formátech JPEG, PNG, TIFF a RAW.

Vypnutí automatického odesílání do vašeho fotostreamu:

  1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Fotostream.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické odesílání.

Ruční přidání fotografií do vašeho fotostreamu:

Fotografie z knihovny iPhoto můžete do svého fotostreamu přidávat bez ohledu na to, zda je zapnuté automatické odesílání nebo ne.

Proveďte některou z následujících akcí:

  • V iPhotu přetáhněte jednu nebo více fotografií ze zobrazení událostí, fotografií, míst nebo tváří na položku Fotostream v seznamu zdrojů.

  • Vyberte jednu či více fotografií a poté klikněte na tlačítko Sdílet na panelu nástrojů a z místní nabídky vyberte položku Fotostream.

  • Vyberte jednu nebo více fotografií a potom vyberte Sdílet > Fotostream.

Fotografie budou odeslány do vašeho fotostreamu a budete si je moci prohlížet ve všech zařízeních, která jsou do vašeho fotostreamu zařazena.

Fotostream může obsahovat až 1000 fotografií. Pokud po vyčerpání tohoto limitu přidáte do Fotostreamu novou fotografii, bude nejstarší fotografie odstraněna.

Fotografie zůstávají ve Fotostreamu po dobu 30 dnů a poté jsou automaticky odstraněny.

V iPhotu nelze z fotostreamu mazat jednotlivé fotografie, můžete se však přihlásit ke svému účtu iCloud, resetovat celý fotostream, čímž všechny fotografie trvale odstraníte, a začít znovu. Další informace viz Podpora pro iCloud.

VAROVÁNÍ:  Při resetování fotostreamu jsou z iCloudu trvale odstraněny všechny vaše fotografie. Abyste o žádné fotografie nepřišli, nezapomeňte je před resetováním svého fotostreamu importovat do knihovny iPhoto nebo uložit do zařízení iOS.