Import fotografií z Fotostreamu

Ve výchozím nastavení se fotografie z vašeho Fotostreamu importují do knihovny iPhoto automaticky. Dáváte-li přednost ručnímu importu fotografií z Fotostreamu do knihovny iPhoto, můžete automatický import v předvolbách iPhota vypnout.

Abyste mohli uložit fotografie z Fotostreamu do zařízení iOS, musíte je v zařízení uložit do alba Fotoaparát nebo do jiného alba.

Vypnutí automatického importu z Fotostreamu do knihovny iPhoto:

  1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Fotostream.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatický import.

Ruční import fotografií z Fotostreamu do knihovny iPhoto:

  • V iPhotu přetáhněte jednu nebo více fotografií ze zobrazení Fotostream na položku Fotografie v seznamu zdrojů (vlevo).

Import fotografií z Fotostreamu do zařízení iOS:

  1. Na domovské stránce zařízení klepněte na Fotografie.

  2. Klepněte na Fotostream a poté na ikonu se šipkou v pravém horním rohu.

  3. Klepněte na jednu či více fotografií, které chcete importovat, a poté proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li fotografie uložit do alba Fotoaparát v zařízení, klepněte na Uložit.

    • Chcete-li je uložit do jiného alba v zařízení, klepněte na Přidat do a poté na „Přidat do existujícího alba“ nebo „Přidat do nového alba“. Vyberte album nebo zadejte název nového alba a klepněte na Uložit.

Poznámka:  Pokud iPhoto automaticky importuje z Fotostreamu fotografii, která byla původně odeslána z jiné knihovny iPhoto nebo z knihovny Aperture, bude tato fotografie přidána ke stejné události jako v původní knihovně. Pokud v cílové knihovně odpovídající událost neexistuje, iPhoto vytvoří novou událost se stejným názvem.