Přehled Fotostreamu
Fotostream je služba iCloudu, která odesílá a ukládá fotografie z posledních 30 dnů a automaticky je…

Zapnutí Fotostreamu
Fotostream je třeba zapnout v iPhotu a ve všech zařízeních iOS, která chcete do svého Fotostreamu…

Přidání fotografií do Fotostreamu
Do iCloudu se automaticky odesílá 1000 nejnověji importovaných fotografií z knihovny iPhoto a odtud jsou přidány…

Import fotografií z Fotostreamu
Ve výchozím nastavení se fotografie z vašeho Fotostreamu importují do knihovny iPhoto automaticky. Dáváte-li přednost ručnímu…

Úprava fotografií ve fotostreamu
Chcete-li v iPhotu upravit fotografii z Fotostreamu, musíte ji nejprve importovat do knihovny iPhoto. Fotografie, které upravíte…

Smazání fotografií z Fotostreamu
Fotografie můžete z Fotostreamu smazat v iPhotu 9.2.2 nebo novějším či na kterémkoli zařízení iOS se systémem…

Vypnutí Fotostreamu
Při vypnutí Fotostreamu v iPhotu dojde k následujícím změnám: Budou odebrány fotografie ze zobrazení Fotostream v iPhotu. Nové…