Odeslání fotografií e-mailem

Fotografie můžete odeslat e-mailem přímo z iPhota a přitom je ještě působivě naaranžovat pomocí různých témat (návrhů). Každé téma obsahuje maketu textu, který po úpravě můžete použít jako popisky, titulky a další informace o fotografiích.

Pokud budete chtít příjemci umožnit odeslané fotografie kromě prohlížení také používat, můžete soubory s fotografiemi připojit k e-mailové zprávě. Příjemci následně mohou z e-mailové zprávy fotografie stáhnout a vytisknout, vložit je do vlastního projektu nebo je jinak používat.

E-mailem můžete odeslat až 10 fotografií (někteří příjemci však mohou využívat služby poskytovatele Internetu, který neumožňuje přijímat e-maily překračující určitou velikost).

Jestliže používáte aplikaci Mail, která je součástí systému Mac OS X, iPhoto při odesílání fotografií e-mailem automaticky použije první účet v předvolbách Poštovní účty. V iPhotu můžete nastavit více různých poštovních účtů a vybrat, který z nich bude použit k odeslání e-mailu.

Odeslání fotografií e-mailem:

 1. Vyberte fotografii nebo fotografie, které chcete odeslat (až 10 v jednom e-mailu).

  Odeslat můžete fotografie z knihovny s fotografiemi nebo z alba, ale ne z prezentace ani z projektu (např. knihy, přání nebo kalendáře).

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet a z místní nabídky vyberte položku E-mail.

 3. Pokud iPhoto používáte k odeslání fotografií e-mailem poprvé, vyberte požadovaný e-mailový účet, klikněte na tlačítko Nastavení, zadejte potřebné informace a klikněte na tlačítko Uložit.

  Pokud nevidíte informace o vašem poskytovateli e-mailové schránky, klikněte na tlačítko Zrušit a podle pokynů níže vytvořte svůj e-mailový účet.

  Fotografie se zobrazí v okně e-mailu uspořádané podle vybraného tématu.

 4. E-mail můžete přizpůsobit libovolným z následujících způsobů:

  • Chcete-li změnit téma, vyberte jedno z témat v pravé části e-mailu.

  • Pokud chcete změnit uspořádání fotografií na stránce nebo jejich polohu v rámečku, přetáhněte je myší.

  • Fotografii můžete také přiblížit jejím označením a posunutím jezdce zvětšení.

  • Chcete-li přidat text, klikněte na maketu textu a zadejte text vlastní. Po označení textu se zobrazí paleta pro formátování poskytující ovládací prvky ke změně písma, velikosti a zarovnání textu (vodorovně nebo svisle).

   V případě, že text zadávat nechcete, můžete maketu textu ponechat bez úpravy (nebo ji odstranit). Vzorový text se do e-mailu nezkopíruje.

   Obrázek palety pro formátování textu

 5. Pokud chcete k e-mailu připojit jednotlivé soubory s fotografiemi, zaškrtněte políčko „Připojit fotografie ke zprávě“ (pod náhledy témat vpravo).

  Po zaškrtnutí tohoto políčka odešle iPhoto každou fotografii jako samostatný soubor a umožní tak příjemci tisknout jednotlivé fotografie. Jestliže tuto volbu vyberete, použijte také volbu Optimalizováno v místní nabídce Velikost fotografie a komprimujte tak fotografie na vhodnou velikost k odeslání e-mailem. Soubory budou odeslány jako jedna příloha.

  Pokud tuto volbu nepoužijete, fotografie v tématu budou zkombinovány do jednoho obrázku. E-mail bude menší, aby jeho odeslání a stažení zabralo méně času, ale příjemce nebude moci fotografie vytisknout jednotlivě, ale pouze v rámci celého tématu.

 6. V horní části okna e-mailu zadejte e-mailovou adresu příjemce (do pole Komu) a předmět zprávy.

 7. Pokud se v poli Od nezobrazí požadovaná adresa, na pole Od klikněte a vyberte vhodnou adresu.

  Není-li k dispozici požadovaná e-mailová adresa, můžete ji přidat podle pokynů níže.

 8. Až budete připraveni e-mail s fotografiemi odeslat, klikněte na tlačítko Odeslat.

Vytvoření poštovního účtu pro odesílání fotografií:

 1. Vyberte volby iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Účty.

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, řádek nabídek zobrazíte přesunutím kurzoru do horní části obrazovky.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat (+) vlevo dole.

 3. Klikněte na volbu E-mail a poté na tlačítko Přidat.

 4. Vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb.

  Není-li poskytovatel v seznamu uveden, klikněte na volbu Jiné.

 5. Zadejte požadované informace.

  Jestliže používáte aplikaci Mail, která je součástí systému Mac OS X, některé informace již mohou být předvyplněny. Pokud si nejste jisti, jaké údaje vyplnit, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Opakováním tohoto postupu můžete v iPhotu nastavit více poštovních účtů. Při odesílání e-mailu z iPhota můžete kliknutím na místní nabídku Od a výběrem účtu změnit odchozí účet.

Zobrazení e-mailových zpráv s fotografiemi:

Chcete-li si prohlédnout e-mail odeslaný z iPhota, musíte jej poslat v kopii sami sobě. iPhoto vám může automaticky posílat skryté kopie (skrytá znamená, že se ostatní příjemci nedozví, že jste také příjemcem).

 1. Vyberte volbu iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Pokročilé.

 2. Vyberte volbu „Automaticky sobě odeslat slepou kopii“.

Můžete také zkontrolovat, zda a kdy jste fotografii e-mailem odeslali. Po označení fotografie a kliknutí na tlačítko Informace na panelu nástrojů můžete v části Sdílení zkontrolovat, komu a kdy jste fotografii odeslali. Kliknutím na záznam v části Sdílení odeslaný e-mail otevřete a budete jej moci prohlédnout, upravit nebo znovu odeslat. (Pokud není část Sdílení k dispozici, fotografie není sdílená.)