Publikování fotografií na Facebooku

Fotografie můžete z iPhota publikovat přímo na svém facebookovém účtu, kde si je vaši přátelé mohou prohlížet a označovat na nich osoby. Na zdi na Facebooku můžete publikovat také videoklipy. Po publikování fotografie nebo videa z iPhota na Facebooku můžete publikované položky spravovat v iPhotu i na Facebooku a změny poté synchronizovat.

Publikování fotografií na Facebooku:

 1. Vyberte fotografie nebo videoklipy, které chcete publikovat.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet a z místní nabídky vyberte Facebook.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud máte založený facebookový účet, ale nejste přihlášeni, klikněte na volbu Nastavit, zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu a klikněte na tlačítko Přihlásit.

  • Budete-li chtít vytvořit na Facebooku nový účet, klikněte na volbu Nastavit a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Jestliže jste k Facebooku přihlášeni, vyberte album, do kterého chcete přidat fotografie.

   Fotografie můžete publikovat na zdi výběrem volby Fotografie na zdi. Videoklipy lze publikovat pouze na zdi.

 4. V místní nabídce „Fotografie může prohlížet“ v nově otevřeném okně vyberte požadovanou volbu.

  Poznámka:  Při publikování na zdi na Facebooku tato volba není k dispozici. Namísto toho budete moci přidat popisek k sérii fotografií.

 5. Klikněte na tlačítko Publikovat.

  Publikované album můžete zobrazit kliknutím na váš facebookový účet v seznamu zdrojů (v části Web) a kliknutím na album. Při návštěvě Facebooku můžete toto album používat stejně jako všechna ostatní alba na Facebooku.

V případě potřeby můžete zkontrolovat, zda jste určitou fotografii publikovali na Facebooku. Označte fotografii, klikněte na tlačítko Informace na panelu nástrojů a prohlédněte si část Sdílení. (Pokud není část Sdílení k dispozici, fotografie není sdílená.)

Zobrazení fotografií publikovaných na Facebooku:

 1. V seznamu zdrojů klikněte na svůj facebookový účet a dvakrát klikněte na publikované album.

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, v nabídce nástrojů klikněte na tlačítko Alba a posuňte se v obsahu okna dolů do části Facebook.

 2. Klikněte na šipku vedle názvu alba v horní části okna.

  Obrázek záhlaví facebookového alba

Tip:  Po kliknutí na fotografii v knihovně můžete na panelu Informace zjistit, kde byly fotografie publikovány (pod částí Sdílení).

Přidání fotografií do publikovaného alba nebo na zeď na Facebooku:

 1. Vyberte fotografie, které chcete přidat.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet a z místní nabídky vyberte položku Facebook.

 3. Vyberte album, do kterého chcete fotografie přidat (nebo klikněte na volbu Fotografie na zdi).

Změna nastavení publikovaného alba:

 1. V seznamu zdrojů klikněte na svůj facebookový účet.

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, v nabídce nástrojů klikněte na tlačítko Alba a přesuňte se do části Facebook.

 2. Vyberte album, jehož nastavení chcete upravit.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Informace.

 4. Proveďte požadované změny na panelu Informace v části s podtitulem Sdílení.

Odstranění publikovaných fotografií nebo alb z Facebooku:

 1. V seznamu zdrojů klikněte na svůj facebookový účet.

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, v nabídce nástrojů klikněte na tlačítko Alba a přesuňte se do části Facebook.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Budete-li chtít odstranit celé album, označte je a stiskněte klávesy Cmd + Delete.

   Jestliže jste toto album publikovali z iPhota, album sice bude odstraněno z Facebooku, ale fotografie zůstanou uloženy v knihovně s fotografiemi.

   Bylo-li album vytvořeno na Facebooku a poté synchronizováno s iPhotem, můžete fotografie ještě před smazáním alba importovat. (Fotografie, které do iPhota neimportujete, se v knihovně nezobrazí.)

  • Chcete-li smazat konkrétní fotografie, otevřete album, fotografie vyberte a stiskněte klávesu Delete.

Fotografie a alba, která odstraníte z iPhota, budou odstraněna také z Facebooku spolu se všemi komentáři. Tuto operaci nelze odvolat. Fotografie a alba můžete odstranit z iPhota, aniž byste je přitom smazali z Facebooku. K tomu je třeba, abyste z iPhota nejprve odebrali facebookový účet. Vyberte volby iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Účty. Kliknutím vyberte facebookový účet (v části s podtitulem Účty vlevo) a poté klikněte na tlačítko Smazat (-) v levém dolním rohu panelu Účty.

Změna profilového obrázku na Facebooku prostřednictvím iPhota:

 1. V iPhotu vyberte fotografii, kterou chcete použít jako profilový obrázek na Facebooku.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet a z místní nabídky vyberte položku Facebook.

 3. Klikněte na tlačítko Profilový obrázek.

  Tato volba se zobrazí, pouze pokud jste vybrali jen jednu fotografii.

Synchronizace alb publikovaných na Facebooku s iPhotem:

 • V seznamu zdrojů v iPhotu klikněte na svůj facebookový účet a otevřete album, které chcete synchronizovat.