Sdílení fotografií s počítači v síti

Pokud je váš počítač prostřednictvím místní sítě připojen k ostatním počítačům, můžete své fotografie sdílet až s pěti z těchto počítačů. Ostatní uživatelé těchto počítačů si mohou sdílené fotografie prohlížet v iPhotu a přetahovat je do svých knihoven iPhoto.

Aby bylo možné fotografie sdílet, musí všechny počítače obsahovat systém Mac OS X verze 10.2.6 nebo novější a aplikaci iPhoto 4 nebo novější.

Sdílení fotografií v síti:

 1. Vyberte volby iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Sdílení.

 2. Vyberte volbu „Sdílet fotografie“ a poté také položky, které chcete sdílet.

 3. Do pole „Sdílený název“ zadejte název, pod kterým ostatní uživatelé sdílené fotografie v síti uvidí.

 4. Pokud chcete, aby bylo třeba před zobrazením sdílených fotografií zadat heslo, vyberte volbu „Požadovat heslo“ a heslo zadejte.

Ostatní uživatelé mohou sdílené položky prohlížet pouze v případě, že je váš počítač spuštěn a je v něm otevřena aplikace iPhoto.

Hledání sdílených fotografií:

 1. Vyberte volby iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Sdílení.

 2. Vyberte volbu „Hledat sdílené fotografie“.

V seznamu zdrojů se zobrazí sdílené knihovny. (Vaše sdílené položky se zde nezobrazí. Uvedeny zde budou pouze fotografie sdílené z ostatních počítačů.) Prohlížené sdílené fotografie jsou prostřednictvím datového toku v síti staženy do vašeho počítače.

Co dělat, když nejsou žádné sdílené knihovny k dispozici:

Pokud se po zaškrtnutí políčka „Hledat sdílené knihovny“ (na panelu Sdílení v předvolbách iPhota) nezobrazí v seznamu zdrojů žádné sdílené fotografie ani alba, může mít tento problém některou z následujících příčin:

 • Ve stejné podsíti se nenachází žádné počítače s povoleným sdílením fotografií.

 • V ostatních počítačích v síti není spuštěna aplikace iPhoto.

 • V ostatních počítačích v síti není nainstalována aplikace iPhoto 4 nebo novější.

Vypnutí sdílení fotografií:

 1. Vyberte volby iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Sdílení.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka „Sdílet fotografie“ (značka zaškrtnutí zmizí).