Prohlížení fotografií a prezentací na iPodu, iPadu nebo Apple TV

Vlastníte-li iPad, iPhone nebo iPod s barevným displejem, můžete si v něm prohlížet své fotografie a prezentace z iPhota.

Pokud máte zařízení Apple TV, můžete s jeho pomocí prohlížet fotografie a prezentace ve svém domácím kině. Apple TV (2. generace) dokáže streamovat vaše fotografie a prezentace z iTunes. Apple TV (1. generace) umožňuje přenášet fotografie do zařízení v rámci synchronizace.

K synchronizaci (kopírování) fotografií z iPhota do zařízení můžete použít iTunes. Zkopírovat můžete všechny fotografie (máte-li v zařízení dost místa) nebo pouze vybraná alba a prezentace.

Před přidáním do zařízení je prezentaci třeba exportovat v podobě filmu QuickTime a přenést ji do zařízení jako film.

Fotografie si můžete prohlížet také na iPadu, iPhonu nebo iPodu touch prostřednictvím Fotostreamu.

Přenos fotografií do iPodu, iPhonu nebo iPadu v rámci synchronizace:

 1. Pomocí kabelu dodaného se zařízením připojte zařízení k počítači.

  Pokud aplikace iTunes nebyla spuštěna, automaticky se spustí.

  Máte-li v zařízení nainstalován systém iOS 5 a v iTunes jste zapnuli synchronizaci přes Wi-Fi, nepotřebujete zařízení připojovat k počítači, musí se však nacházet v téže Wi-Fi síti a počítač musí být zapnutý.

 2. V iTunes klikněte na ikonu zařízení (v části Zařízení) a klikněte na záložku Fotografie.

 3. V místní nabídce vyberte volbu „Synchronizovat fotografie z“ a vyberte položku iPhoto.

 4. Vyberte fotografie, které chcete synchronizovat do zařízení (všechny fotografie, vybraná alba, události nebo tváře).

  Poznámka:  Při synchronizaci do zařízení iPod můžete synchronizovat položky ve verzi pro celou obrazovku. Tato varianta je vhodná v případě, že chcete fotografie ze zařízení iPod přesunout do jiného počítače.

  Pokud jste pomocí fotoaparátu pořídili také video, můžete výběrem volby „Včetně videa“ synchronizovat také videoklipy.

 5. Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Synchronizovat a přidejte tak fotografie do zařízení.

  Po dokončení synchronizace se v horní části okna aplikace iTunes zobrazí zpráva.

 6. Klikněte v aplikaci iTunes u zařízení na ikonu Vysunout a zařízení odpojte.

Prohlížení fotografií na Apple TV (2. generace):

Chcete-li si fotografie prohlížet na Apple TV (2. generace), musíte mít v iTunes i na Apple TV zapnuté Domácí sdílení, počítač musí být zapnutý a iTunes musí být otevřené.

Informace o zapnutí Domácího sdílení najdete v nápovědě k iTunes.

 1. Otevřete iTunes a vyberte volbu Pokročilé > Vyberte fotografie ke sdílení.

 2. V okně, které se zobrazí, vyberte volbu Sdílet fotografie ze zdroje a z místní nabídky vyberte zdroj.

 3. Vyberte volbu „Všechny fotografie, alba, události a tváře“ nebo „Vybraná alba, události a tváře“.

  Pokud jste vybrali volbu „Vybraná alba, události a tváře“, vyberte alba, události a tváře, jež chcete streamovat.

 4. Klikněte na Použít.

 5. Pomocí ovládání Apple Remote párovaného se zařízením Apple TV vyberte v hlavní nabídce Apple TV položku Fotografie a poté vyberte volbu Moje fotografie.

  Hudbu, přechody a další efekty prezentace můžete nastavit v nabídce Nastavení.

Další informace najdete v Průvodci nastavením Apple TV.

Prohlížení fotografií na Apple TV (1. generace):

 1. Otevřete aplikaci iTunes.

 2. Na levé straně okna aplikace iTunes klikněte v části Zařízení na ikonu Apple TV.

  Poznámka:  Není-li v části Zařízení ikona Apple TV uvedena, je třeba před synchronizací knihovny aplikace iTunes zařízení Apple TV nastavit. Další informace naleznete po kliknutí na nabídku Nápověda > Nápověda pro Apple TV v aplikaci iTunes.

 3. Klikněte na kartu Fotografie.

 4. V místní nabídce vyberte volbu „Synchronizovat fotografie z“ a vyberte položku iPhoto.

  Podle potřeby můžete synchronizovat také fotografie ze složky uložené na pevném disku počítače.

 5. Vyberte fotografie, které chcete synchronizovat do zařízení (všechny fotografie, vybraná alba, události nebo tváře).

  Pokud jste pomocí fotoaparátu pořídili také video, můžete výběrem volby „Včetně videa“ synchronizovat také videoklipy.

 6. Klikněte na volbu Synchronizovat.

  Aplikace iTunes provede synchronizaci vybraných médií se zařízením Apple TV.

  Máte-li uloženo příliš mnoho filmů nebo televizních pořadů, zařízení Apple TV nemusí mít na synchronizaci fotografií dostatek volného místa. Volný prostor můžete uvolnit zrušením výběru některých nebo všech filmů či televizních pořadů. Na panelu ve spodní části okna aplikace iTunes můžete vidět informaci o prostoru, který v zařízení Apple TV každý typ médií zabírá.

 7. Pomocí ovládání Apple Remote párovaného se zařízením Apple TV vyberte v hlavní nabídce Apple TV položku Fotografie a poté vyberte volbu Moje fotografie.

  Hudbu, přechody a další efekty prezentace můžete nastavit v nabídce Nastavení.

Další informace o aplikaci iTunes naleznete v nápovědě pro iTunes.