Export fotografie

Při odesílání fotografií e-mailem a při jejich tisku, publikování a exportu z knihovny iPhoto budete vyzváni k výběru požadované velikosti neboli rozlišení. Vybrané nastavení závisí na tom, jaké máte s fotografiemi plány.

Velikost nebo formát souboru s fotografií můžete upravit při exportu fotografie. Exportování fotografií je vhodné v případě, že je chcete následně importovat v jiné aplikaci.

Export fotografií:

 1. Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete exportovat.

 2. Vyberte volbu Soubor > Export.

 3. V horní části okna Export fotografií klikněte na tlačítko Export souboru.

 4. Typ souboru s exportovanou fotografií můžete určit pomocí voleb v místní nabídce Druh:

  Původ: Umožňuje fotografii exportovat s původními vlastnostmi, které měla po importování do iPhota, ještě než jste ji upravili.

  Aktuální: Umožňuje fotografii exportovat ve stávajícím formátu. Jestliže jste importovali fotografii ve formátu RAW a poté ji v iPhotu upravili, fotografie bude exportována ve formátu JPEG.

  JPEG: Pokud chcete použít tento formát, vyberte vhodné volby v místní nabídce Kvalita JPEG. Čím bude vyšší kvalita, tím více místa bude soubor s fotografií zabírat. Chcete-li např. použít fotografii na webové stránce, kde není optimální kvalita pro tisk zapotřebí, můžete použít volbu Nízká a ušetřit tak místo na webu.

  TIFF: Bezztrátový formát souboru vhodný pro přenášení fotografií mezi počítači a aplikacemi.

  PNG: Další bezztrátový formát souboru používaný nejčastěji u obrázků na webu.

 5. Pokud chcete upravit velikost (rozlišení), vyberte vhodné volby v místní nabídce Velikost:

  • V případě fotografií odesílaných e-mailem nebo prohlížených převážně v počítači umožní toto nastavení fotografie komprimovat (zmenšit jejich velikost).

   • Malá: Vhodné v případě fotografií určených k odeslání e-mailem nebo publikování na webových stránkách, kde nepředpokládáte, že by fotografie někdo stáhl a vytiskl.

   • Střední: Vhodné v případě, že má příjemce dostatečně rychlé připojení k Internetu, jako např. DSL. Toto nastavení není vhodné pro fotografie určené k tisku.

   • Velká: Nastavení vhodné v případě, že vy i příjemce máte velice rychlé připojení k Internetu. Tato velikost je vhodná k tisku malých a středně velkých fotografií (5 x 7,6, 7,6 x 12,7 nebo 10,2 × 15,2 cm).

  • V případě fotografií určených k tisku nebo publikovaných za účelem stažení umožňuje toto nastavení zajistit, aby do finálního tisku bylo zachováno co nejvíce detailů:

   • Optimalizováno: Vhodné u velkých výtisků a publikovaných fotografií v galerii MobileMe, kde si je ostatní uživatelé stáhnou a vytisknou. Při použití tohoto nastavení budou fotografie lehce komprimovány a díky menší velikosti souboru bude jejich stažení rychlejší bez negativního vlivu na kvalitu.

   • Skutečná velikost/Celá velikost: Toto nastavení umožní tisknout malé a středně velké fotografie ve vysoké kvalitě, nebo fotografie odesílat do galerie, kde je mohou ostatní stáhnout a vytisknout. Při tomto nastavení bude zachována původní velikost fotografie a jejich odesílání nebo stahování tak může trvat déle.

   VAROVÁNÍ:  Služba MobileMe bude ukončena 30. června 2012. Po tomto datu již nebudete mít přístup ke své Galerii MobileMe.

 6. Určete další nastavení:

  Zaškrtávací políčka Zahrnout: Pokud z místní nabídky Druh vyberete volbu JPEG nebo TIFF, můžete zaškrtnutím příslušných políček do exportovaných fotografií přidat názvy, klíčová slova a informace o místě.

  Název souboru: Fotografie můžete exportovat postupně nebo podle názvů souborů, názvů v iPhotu nebo názvů alb.

  Předpona v sekvenci: Pokud z místní nabídky Název souboru vyberete volbu Sekvence, můžete zadat text, který se zobrazí před každým číslem (např. Narozeniny01, Narozeniny02, atd.). Tento krok není povinný.

 7. Klikněte na tlačítko Exportovat.

 8. Vyberte umístění uložených souborů s exportovanými fotografiemi a klikněte na tlačítko OK.

Aplikace nejlépe pracuje s formátem JPEG - standardním formátem pro kompresi nehybných obrázků. Jestliže máte v iPhotu potíže při práci se soubory jiného formátu než JPEG, pokuste se obrázky převést do formátu JPEG pomocí jiné aplikace pro úpravu obrázků.