Použití Fotostreamu


Odeslání fotografií e-mailem
Fotografie můžete odeslat e-mailem přímo z iPhota a přitom je ještě působivě naaranžovat pomocí různých témat…

Prezentace


Na webu


Sdílení fotografií s počítači v síti
Pokud je váš počítač prostřednictvím místní sítě připojen k ostatním počítačům, můžete své fotografie sdílet až…

Vytváření vlastních CD a DVD s fotografiemi
Pokud vlastníte diskovou jednotku s možností vypalování disků, můžete své fotografie a videoklipy sdílet nebo…

Prohlížení fotografií a prezentací na iPodu, iPadu nebo Apple TV
Vlastníte-li iPad, iPhone nebo iPod s barevným displejem, můžete si v něm prohlížet své fotografie a prezentace…

Export fotografie
Při odesílání fotografií e-mailem a při jejich tisku, publikování a exportu z knihovny iPhoto budete vyzváni…