Způsoby prohlížení a uspořádání fotografií

iPhoto udržuje všechny fotografie uspořádané ve své knihovně. Když fotografie importujete, jsou automaticky seskupeny do událostí na základě času a data pořízení.

Obrázek zobrazení Události

Další informace o událostech naleznete v tématech v oddílu Události.

seznamu zdrojů (na levé straně okna iPhota, viz obrázek výše) je uveden celý obsah sbírky fotografií od fotografií, které jste včera importovali, po všechny projekty (knihy, přání a kalendáře), prezentace a publikovaná alba vytvořená s použitím fotografií. Seznam zdrojů můžete snadno přizpůsobit.

Fotografie pak můžete zobrazit a uspořádat celou řadou způsobů podle svých potřeb. Zobrazení Fotografie například obsahuje „náhledy“ – malé verze – všech fotografií uspořádané podle událostí, pokud je tak nastavíte. Dvojím kliknutím na náhled zobrazíte odpovídající fotografii.

Obrázek zobrazení Fotografie

Zobrazení Tváře seskupí fotografie oblíbených osob a navrhne nové shody při importu nových fotografií. Stejně jako u událostí můžete tyto skupiny fotografií přetáhnout a pro každou vybrat titulní fotografii. Další informace o tvářích naleznete v tématech v oddílu Tváře.

Obrázek zobrazení Tváře

Zobrazení Místa seskupí fotografie podle místa pořízení a označí tato místa na mapě. Další informace o místech naleznete v tématech v oddílu Místa.

Obrázek zobrazení Místa