Zobrazení nebo skrytí fotografií

Můžete skrýt vybrané fotografie v rámci události či alba nebo ve skupině Tváře či Místa a zobrazit je pouze, když si sami přejete.

Skrytí fotografie je vhodné, když ji nechcete používat, ale nejste si jisti, zda ji chcete smazat.

Skrytí fotografie:

 1. Kliknutím vyberte položku Události, Tváře, Místa nebo album v seznamu zdrojů.

  Pokud jste vybrali album, přejděte na krok 3.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V zobrazení Události nebo Tváře dvakrát klikněte na konkrétní událost nebo tvář, chcete-li zobrazit všechny obsažené fotografie.

  • V zobrazení Místa klikněte na tlačítko kategorie a z místní nabídky vyberte místo, pro které chcete fotografie zobrazit.

   Obrázek tlačítek kategorie a místních nabídek pro Místa

 3. Vyberte jednu či více fotografií.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přesuňte ukazatel na fotografii a klikněte na šipku dolů, která se zobrazí v pravém dolním rohu. Klikněte na tlačítko Skrýt v zobrazené místní nabídce.

  • Vyberte volbu Fotografie > Skrýt fotografii. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

  Fotografie zmizí. V záhlaví se zobrazí nový text „1 či více skrytých“.

  Poznámka:  Pokud jsou po skrytí fotografie stále zobrazeny, text v horní části obrazovky má podobu „Zobrazuji 1 skrytou“. Vyberte volbu Zobrazit a zrušte volbu Skryté fotografie.

Zobrazení skryté fotografie:

 • Vyberte volbu Zobrazit > Skryté fotografie.

  Fotografie se zobrazí, bude však stále označena jako ve skrytém režimu. Chcete-li ji opět skrýt, vyberte volbu Zobrazit > Skryté fotografie.

Odkrytí skrytých fotografií:

 1. Vyberte volbu Zobrazit > Skryté fotografie, aby vedle ní byla zaškrtávací značka. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 2. Vyberte jednu či více fotografií, které chcete odkrýt.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přesuňte ukazatel na fotografii a klikněte na šipku dolů, která se zobrazí v pravém dolním rohu. Klikněte na tlačítko Zobrazit v zobrazené místní nabídce.

  • Vyberte volbu Fotografie > Odkrýt fotografii. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.) Fotografie zmizí.

  Tím budou fotografie odkryty a budou se vždy zobrazovat při zobrazení příslušné skupiny fotografií.