Zobrazení fotografií na celé obrazovce

V celoobrazovkovém režimu můžete k zobrazení a upravování fotografií využít celý monitor do posledního pixelu.

Obrázek zobrazení na celou obrazovku

Do zobrazení na celé obrazovce můžete přejít odkudkoli z knihovny iPhoto bez ohledu na to, zda zobrazujete událost, prohlížíte album nebo vytváříte projekt, například knihu, přání nebo kalendář.

Zobrazení událostí, alb, fotografií, prezentací a projektů na celé obrazovce:

 1. Klikněte na položku v seznamu zdrojů.

  Pokud zvolíte skupinu Událost, Tváře nebo Místa, můžete zobrazit celou skupinu nebo ji otevřít a vybrat konkrétní fotografii, kterou chcete zobrazit.

 2. Kliknutím na tlačítko Celá obrazovka na panelu nástrojů zobrazíte položku či fotografii na celou obrazovku. V dolní části obrazovky se zobrazí panel nástrojů pro celoobrazovkové zobrazení.

  Používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, nachází se tlačítko Celá obrazovka v pravém horním rohu okna iPhota.

  Při zobrazení jedné fotografie na celou obrazovku se panel nástrojů automaticky skryje po 4 sekundách, aby byl pohled nenarušený. Chcete-li panel nástrojů znovu zobrazit, posuňte ukazatel.

  Obrázek tlačítka zobrazení na celou obrazovku

  Poznámka:  Při zobrazení na celou obrazovku se seznam zdrojů nezobrazuje. K položkám ve sbírce fotografií můžete přistupovat pomocí tlačítek na panelu nástrojů ve spodní části okna.

Zobrazení na celou obrazovku můžete změnit rovněž pomocí volby Zobrazit > Celá obrazovka.

Ukončení zobrazení na celou obrazovku:

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Celá obrazovka. (V celoobrazovkovém zobrazení slouží tlačítko Celá obrazovka k ukončení.)

   Obrázek tlačítka ukončení zobrazení na celou obrazovku

  • Používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, přesuňte ukazatel na horní část obrazovky a klikněte na tlačítko Celá obrazovka, které se zobrazí v pravém horním rohu.

  • Vyberte volbu Zobrazit > Celá obrazovka.

Použití nástrojů v zobrazení na celou obrazovku:

V zobrazení na celou obrazovku můžete zobrazit, upravovat, tisknout a publikovat události, alba, prezentace a projekty. K použití funkcí iPhota v celoobrazovkovém zobrazení slouží tlačítka na panelu nástrojů ve spodní části okna.

Obrázek panelu nástrojů při zobrazení na celou obrazovku

V závislosti na tom, které fotografie zobrazujete, se tlačítka uprostřed celoobrazovkového panelu nástrojů mění následujícím způsobem.

 • V zobrazení Události, Tváře nebo Místa se zobrazují tlačítka, která umožňují přechod mezi těmito zobrazeními společně se zobrazením Alba a knihovnou Projekty:

  Obrázek panelu nástrojů při zobrazení na celou obrazovku

 • V zobrazení Fotografie nebo při zobrazení alba je k dispozici tlačítko Prezentace, pomocí kterého můžete fotografie zobrazit jako okamžitou prezentaci.

  Obrázek tlačítka prezentace na celé obrazovce

 • Při práci na projektu, například knize, je k dispozici tlačítko Koupit, pomocí které můžete vytvořený výsledek zakoupit:

  Obrázek tlačítka Koupit při zobrazení na celou obrazovku

 • Při zobrazení nebo úpravách jedné či více fotografií se zobrazují náhledy fotografií, které jste vybrali. Zvýrazněný náhled označuje fotografii, se kterou právě pracujete.

  Obrázek pruhu náhledů v zobrazení na celou obrazovku

 • Při zobrazení jedné fotografie se panel nástrojů automaticky skryje po 4 sekundách, aby byl pohled nenarušený. Chcete-li panel nástrojů znovu zobrazit, posuňte ukazatel.