Změna titulní fotografie

Titulní fotografie je fotografie, která představuje skupinu fotografií, např. událost nebo osobu na nástěnce. Titulní fotografii můžete kdykoli změnit.

Změna titulní fotografie:

  1. Kliknutím vyberte skupinu události nebo tváří, jejíž titulní fotografii chcete změnit.

  2. Táhněte pomalu ukazatelem přes skupinu události nebo tváří. Když se zobrazí požadovaná fotografie, stiskněte mezerník.

Titulní fotografii pro událost můžete rovněž nastavit přesunutím ukazatele na náhled fotografie a kliknutím na šipku dolů, která se zobrazí v pravém dolním rohu. Tím otevřete místní nabídku. Vyberte volbu Nastavit titulní fotografii.