Vytvoření a změny standardního alba

Můžete vytvořit standardní album fotografií, chcete-li lépe uspořádat sbírku fotografií, shromáždit fotografie pro vypálení na CD či DVD nebo vybrat obrázky pro web.

Existuje několik způsobů, jak vytvořit album fotografií. Víte-li, které fotografie požadujete, můžete je použít k vytvoření alba. Můžete rovněž vytvořit prázdné album a fotografie do něj vložit později.

Vytvoření alba pomocí vybraných fotografií:

 1. Vyberte fotografie, které chcete do alba vložit.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat do, vyberte volbu Album z místní nabídky a klikněte na volbu Nové album.

  Poznámka:  Můžete také použít volbu Soubor > Nový > Album.

  Nové album se zobrazí v seznamu zdrojů či v případě celoobrazovkového zobrazení v hlavním okně zobrazení.

 3. Zadejte název nového alba v seznamu zdrojů.

  V případě celoobrazovkového zobrazení kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace a zadejte nový název alba.

  Nové album se zobrazí v seznamu zdrojů. V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Alba na panelu nástrojů, chcete-li nové album zobrazit. Pokud se tlačítko Alba nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

Vytvoření alba z celé události nebo složky s fotografiemi mimo iPhoto:

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Kliknutím vyberte událost a přetáhněte ji do prázdné oblasti seznamu zdrojů. iPhoto vytvoří album se stejným názvem, jako je název události. Chcete-li album přejmenovat, vyberte je, klikněte na název a zadejte nový název. V rámci alba můžete fotografie přetáhnout do libovolného pořadí, přidat další fotografie nebo fotografie odstranit, aniž byste ovlivnili fotografie v události.

 • Přetáhněte složku s fotografiemi z Finderu do prázdné oblasti seznamu zdrojů. iPhoto vytvoří album se stejným názvem, jako je název složky, a importuje všechny fotografie obsažené ve složce. V knihovně iPhoto se zobrazí událost se stejným názvem a fotografiemi.

Vytvoření prázdného alba:

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový, stiskněte klávesu Shift a z dílčí nabídky vyberte volbu Prázdné album.

  Obrázek tlačítka Vytvořit ve standardním zobrazení

 2. Nové album se zobrazí v seznamu zdrojů. Klikněte na maketu název a zadejte název.

Přidání, odebrání a změna uspořádání fotografií:

K dispozici jsou následující možnosti:

 • Chcete-li přidat fotografie do alba, proveďte některou z následujících akcí:

  • Přetáhněte je na ikonu alba v seznamu zdrojů.

  • Vyberte fotografie, klikněte na tlačítko Přidat do, vyberte volbu Alba z místní nabídky a klikněte na album, do kterého chcete fotografie přidat.

  Možnosti přidání:

  • Celé události, fotografie v rámci jedné či více událostí

  • Fotografie z jiných alb

  • Fotografie na CD či DVD nebo v jiném umístění na pevném disku (když přidáte fotografie mimo iPhoto, budou automaticky importovány do sbírky fotografií)

 • Chcete-li změnit uspořádání fotografií v albu, přetáhněte je do požadovaného pořadí. Fotografie můžete rovněž seřadit podle data, klíčového slova, názvu nebo hodnocení. Vyberte volbu Zobrazit > Uspořádat a vyberte volbu uspořádání z nabídky.

 • Chcete-li odstranit fotografie z alba, vyberte je a stiskněte klávesu Del nebo je přetáhněte na ikonu koše v seznamu zdrojů. Můžete rovněž přejít ukazatelem na fotografii, aby se zobrazila šipka dolů, a po kliknutí na šipku vyberte volbu Odstranit z alba ze zobrazené místní nabídky.

  Fotografie budou odstraněny pouze z tohoto alba, nikoli z jiných alb a událostí v knihovně fotografií.

  Pokud nedopatřením odstraníte fotografii z alba, můžete ji obnovit pomocí volby Upravit > Zpět.

Vždy lze zobrazit událost, ke které fotografie náleží. Přejděte ukazatelem na fotografii, aby se zobrazila šipka dolů, a po kliknutí na šipku vyberte volbu Zobrazit událost ze zobrazené místní nabídky. Událost se otevře v hlavním okně zobrazení.