Přehled alb

Album fotografií v iPhotu se v mnohém podobá klasickému albu s vyvolanými fotografiemi. Jedná se o sbírku fotografií, které vyberete z knihovny a uspořádáte v požadovaném pořadí.

Možnosti vytvoření alb fotografií:

 • album věnované konkrétnímu tématu, např. oblíbeným fotografiím přírody;

 • sada obrázků, které chcete poslat příteli, publikovat na webu nebo vypálit na CD či DVD;

 • shromáždění výročních fotografií za určité období.

iPhoto obsahuje dva druhy alb fotografií:

 • Standardní alba fotografií: Tato alba vytvoříte vybráním konkrétních fotografií (B, níže). Můžete do nich přidat nové fotografie přetažením (nebo pomocí tlačítka Přidat do) nebo z nich fotografie kdykoli odstranit. Veškeré přidávání a odebírání se provádí ručně, iPhoto při importu nových fotografií neaktualizuje standardní alba automaticky.

  Obrázek ikon standardního a dynamického alba v seznamu zdrojů

 • Dynamická alba: iPhoto aktualizuje dynamická alba (A, výše), když dojde ke změnám v knihovně, na základě zvolených kritérií. Můžete například vytvořit dynamické album s následujícím obsahem:

  • Fotografie konkrétních osob, např. členů rodiny. Při importování nových fotografií používá iPhoto funkci Tváře k rozpoznání členů rodiny a automaticky přidá jejich nové fotografie do dynamického alba (pokud jste potvrdili shody ve Tvářích).

  • Všechny fotografie vaší dcery pořízené na školních výletech ve třetím ročníku. Použijte Tváře (k pojmenování své dcery) a klíčová slova (k označení určitých fotografií a událostí jako „školní výlety“) k určení fotografií, které chcete umístit do dynamického alba.

  • Pouze fotografie pořízené určitým fotoaparátem nebo fotografie odpovídající jiným informacím EXIF (Exchangeable Image File).

Můžete vytvořit libovolný počet alb a také umístit stejnou fotografii do několika alb, aniž byste vytvořili její kopie.

Po vytvoření alba, např. „Automobily“, se album zobrazí v seznamu zdrojů v části Alba.

Obrázek ikony alba v seznamu zdrojů

zobrazení na celou obrazovku se album zobrazuje jako sada fotografií v části Alba.

Chcete-li knihovnu dále uspořádat, můžete seskupit několik alb (společně s prezentacemi a projekty) do složky. Můžete například vytvořit složku obsahující narozeninová alba v různých letech nebo sbírku alb s fotografiemi z dovolených.

Chcete-li vytvořit složku, přejděte na téma „Vytvoření složky a přesunutí položek do této složky“ v oddílu „Přizpůsobení seznamu zdrojů“ v Nápovědě pro iPhoto.

Složky se zobrazují pouze v seznamu zdrojů, nikoli v zobrazení na celou obrazovku.

Poznámka:  Album fotografií se liší od knihy, což je sbírka fotografií, kterou vytvoříte za účelem profesionálního tisku a svázání. Viz následující téma: Přehled knih fotografií.