Vytvoření a změny dynamického alba

Dynamické album je album, které iPhoto vytvoří na základě určených kritérií. Při importování nových fotografií, která splňují kritéria, jsou tyto fotografie přidány do dynamických alb.

Obrázek dynamického alba v seznamu zdrojů

Vytvoření dynamického alba:

 1. Podržte klávesu Alt a klikněte na tlačítko Vytvořit na panelu nástrojů. Z místní nabídky vyberte volbu Dynamické album.

  Obrázek tlačítka Vytvořit ve standardním zobrazení

 2. Zadejte název dynamického alba.

 3. Proveďte výběr v zobrazeném dialogu. Můžete nastavit jednu či několik podmínek.

  Dynamické album bude obsahovat fotografie Marty a Marie, které obsahují v popisu příjmení „Nováková“ a jsou hodnoceny více než třemi hvězdičkami.

  Obrázek okna Vytvořit dynamické album

 4. Klikněte na OK.

  Nové dynamické album se zobrazí v seznamu zdrojů. Vyberte je, chcete-li zobrazit všechny fotografie v knihovně, které aktuálně splňují nastavené podmínky.

  Při zobrazení na celou obrazovku zobrazíte nové dynamické album po kliknutí na tlačítko Alba na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Alba nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

Od této chvíle bude iPhoto automaticky toto album aktualizovat, pokud do knihovny přidáte nebo z ní odstraníte fotografii odpovídající příslušnému nastavení.

Tip:  Používáte-li Tváře, můžete rychle vytvořit dynamické album osoby na nástěnce přetažením příslušného snímku ve Tvářích na prázdnou oblast seznamu zdrojů.

Změna kritérií dynamického alba:

 1. Vyberte dynamické album v seznamu zdrojů.

  Při zobrazení na celou obrazovku zobrazíte všechna alba po kliknutí na tlačítko Alba na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Alba nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Vyberte volbu Soubor > Upravit dynamické album.

  Při zobrazení na celou obrazovku podržte klávesu Ctrl a klikněte na dynamické album, které chcete upravit. Poté vyberte volbu Upravit dynamické album z místní nabídky.

 3. Proveďte změny v okně dynamického alba a klikněte na OK.

Změna pořadí fotografií v dynamickém albu:

 • Vyberte dynamické album a poté vyberte volbu Zobrazit > Uspořádat > [volba].

  V dynamickém albu nelze změnit pořadí fotografií přetažením.