Přiřazení klíčových slov

Klíčová slova jsou značky neboli popisky, které můžete přidat k fotografiím, abyste mohli snadno vyhledat všechny fotografie v určité kategorii. iPhoto obsahuje nabídku předem nastavených klíčových slov (Narozeniny, Rodina, Oblíbené atd.), která můžete použít nebo změnit. Můžete rovněž vytvořit vlastní klíčová slova.

Přiřazení klíčových slov k jedné či více fotografiím:

 1. Vyberte jednu či více fotografií, ke kterým chcete přidat klíčové slovo.

  Můžete rovněž vybrat událost. Klíčové slovo, které přidáte k události, bude přidáno ke všem fotografiím v události.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Na panelu Informace klikněte na Klíčová slova, klikněte na volbu „Přidat klíčové slovo“ a zadejte klíčové slovo do příslušného pole.

 4. Stiskněte klávesu Return.

 5. Chcete-li pro stejnou fotografii nastavit další klíčová slova, zopakujte kroky 3 a 4.

  Můžete přidat libovolný počet klíčových slov.

  Poznámka:  Pokud se nová klíčová slova nezobrazují, vyberte volbu Zobrazit > Klíčová slova.

 6. Po dokončení zavřete panel Informace kliknutím na tlačítko Informace.

Přidání nebo změna klíčových slov v seznamu Klíčová slova:

 1. Vyberte volbu Okno > Spravovat klíčová slova. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 2. Klikněte na tlačítko Upravit klíčová slova.

 3. Chcete-li přidat klíčové slovo, klikněte na tlačítko Přidat (+) a zadejte nové klíčové slovo.

 4. Chcete-li upravit klíčové slovo, dvakrát na ně klikněte a zadejte změněné klíčové slovo.

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Smazání klíčových slov:

 • Chcete-li odstranit klíčové slovo od jedné či více vybraných fotografií, proveďte následující postup:

  1. Vyberte jednu či více fotografií.

  2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

  3. Vyberte klíčové slovo a stiskněte klávesu Del.

 • Chcete-li smazat klíčové slovo ze seznamu Klíčová slova a od všech fotografií, ke kterým bylo přiřazeno, proveďte následující postup:

  1. Vyberte jednu či více fotografií.

  2. Vyberte volbu Okno > Spravovat klíčová slova.

  3. Klikněte na tlačítko Upravit klíčová slova.

  4. Vyberte klíčové slovo a stiskněte tlačítko Smazat (–).

Vytvoření nebo změna zkratek pro oblíbená klíčová slova:

Použití oblíbených klíčových slov můžete dále usnadnit tak, že ke svým oblíbeným klíčovým slovům přiřadíte klávesové zkratky, např. první písmeno klíčového slova.

Pokud je první písmeno klíčového slova již použito pro jiné klíčové slovo, použije iPhoto druhé písmeno nového klíčového slova. Klávesové zkratky můžete změnit sami.

Poznámka:  Nově vytvořená klíčová slova jsou automaticky umístěna do rychlé skupiny a jsou jim přiřazeny klávesové zkratky.

 1. Vyberte volbu Okno > Spravovat klíčová slova. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 2. Klikněte na tlačítko Upravit klíčová slova.

  Klávesová zkratka (je-li použita) se zobrazuje vpravo od klíčového slova.

 3. Vyberte klíčové slovo, u kterého chcete změnit nebo přidat klávesovou zkratku.

 4. Klikněte na pole klávesové zkratky (vpravo od vybraného klíčového slova) a do pole zadejte písmeno nebo znak.

  Obrázek klávesových zkratek pro klíčová slova

  Můžete rovněž vybrat klíčové slovo v seznamu a kliknutím na tlačítko Zkratka otevřít pole klávesové zkratky.

 5. Po každém přidání nebo změně klávesové zkratky stiskněte Return.

 6. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Použití klávesových zkratek:

 1. Vybráním volby Okno > Spravovat klávesové zkratky otevřete panel Klíčová slova. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 2. Vyberte jednu či více fotografií, ke kterým chcete přidat určité klíčové slovo, a stiskněte klávesu odpovídající zkratce požadovaného klíčového slova.

  Klíčové slovo bude přiřazeno k fotografiím.

Chcete-li klávesové zkratky přidat nebo změnit, proveďte výše popsanou úlohu.