Tipy pro vylepšení rozpoznávání tváří

Vyhledávání konkrétních osob v iPhotu pomocí funkce Tváře můžete dále vylepšit, a to i v případě, že na fotografii nejsou viditelné celé tváře.

Čím více obrázků osoby potvrdíte, tím lépe bude iPhoto tuto osobu vyhledávat na jiných fotografiích.

Zde jsou některé z pokynů.

  • Tváře z profilu: Pojmenujte tvář z profilu, chcete-li, aby aplikace iPhoto vyhledala a nabízela další snímky této osoby z profilu. Je nutné rovněž identifikovat snímky celé tváře této osoby, aby mohla aplikace iPhoto navrhovat obě varianty.

  • Stejná osoba v různém věku: Máte-li fotografie téže osoby za několikaleté období, např. od narození po střední školu, můžete iPhotu pomoci s navrhováním dalších shod tak, že této osobě v různém věku dáte stejné jméno.

  • Rozmazané, nedostatečně osvětlené nebo velmi malé tváře: Pokud iPhoto automaticky detekuje tvář, která je nejasná, pojmenováním této tváře rozšíříte návrhy fotografií pro danou osobu. Tváře na těchto fotografiích jsou však těžko rozlišitelné. Pojmenováním těchto tváří může dojít k tomu, že bude iPhoto chybně navrhovat tyto tváře i pro jiné osoby. Chcete-li iPhotu zabránit v nežádoucím rozšíření vyhledávání shod, můžete jméno od takové tváře odstranit. Vyberte fotografii a kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace. Poté proveďte krok 6 druhé úlohy v tomto tématu: Pojmenování osob na fotografiích.

  • Fotografie zobrazující hlavy zezadu: Je vysoce nepravděpodobné, že iPhoto detekuje hlavu osoby zezadu. Chcete-li, můžete hlavu vyfotografovanou zezadu označit jako „tvář“ ručně.