Použití dynamických alb k seskupení osob

Funkce Tváře automaticky seskupí fotografie jednotlivců. Můžete vytvořit dynamické album, které bude postupně shromažďovat všechny fotografie těchto jednotlivců, například členů rodiny, do jednoho alba, které bude uvedeno v seznamu zdrojů.

Vytvoření dynamických alb osob:

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový > Dynamické album.

 2. Proveďte výběr v zobrazeném dialogu. Můžete použít jednu či několik podmínek.

  Dynamické album bude obsahovat fotografie Marty a Marie, které obsahují v popisu příjmení „Nováková“ a jsou hodnoceny více než třemi hvězdičkami.

  Obrázek okna Vytvořit dynamické album

  1. Zadejte název dynamického alba.

  2. Zadejte podrobnosti první podmínky provedením výběru z místních nabídek.

  3. Další podmínky můžete přidat po kliknutí na tlačítka plus a minus.

   Kliknutím na tlačítko minus podmínku smažete.

  4. Vyberte volbu Libovolné nebo Vše. Volba Libovolné znamená, že dynamické album bude shromažďovat fotografie, které splňují některou z nastavených podmínek. Volba Vše znamená, že fotografie musí splňovat všechny podmínky současně.

 3. Klikněte na OK.

  Nové dynamické album se zobrazí v seznamu zdrojů. Vyberte je, chcete-li zobrazit všechny fotografie v knihovně, které aktuálně splňují nastavené podmínky. Když importujete nové fotografie, můžete přidat určená jména (např. „Marta“ či „Marie“) k těmto fotografiím. Nové fotografie se poté budou zobrazovat v příslušném dynamickém albu.

  Při zobrazení na celou obrazovku zobrazíte nové dynamické album po kliknutí na tlačítko Alba.

Dalším způsobem vytvoření dynamického alba je přetažení snímku ve Tvářích z nástěnky do prázdné části seznamu zdrojů. Objeví se nové dynamické album se jménem dané osoby. Přetažením dalšího snímku ve Tvářích na dynamické album do něj přidáte další osobu.

Podle potřeby můžete vybrat několik snímků ve Tvářích současně a přetáhnout je na seznam zdrojů, čímž vytvoříte dynamické album obsahující tyto osoby.

Dynamická alba můžete použít k seskupení fotografií na základě široké řady podmínek.