Přidání chybějící tváře

iPhoto detekuje většinu tváří na fotografiích během počátečního prohlížení sbírky fotografií a při prohlížení nově importovaných fotografií. Čím více tváří iPhoto tímto způsobem vyhledá, tím přesnější budou výsledky vyhledaných shod tváří.

Pokud však iPhoto tvář nedetekuje, můžete knihovnu nechat znovu prohlédnout nebo přidat chybějící tvář ručně. Tím můžete dosáhnout lepšího rozpoznávání a vyhledávání shod tváří.

Tvář není detekována, pokud u ní není popisek „beze jména“ (po vybrání fotografie nebo kliknutí na tlačítko Informace na panelu nástrojů).

Opakované prohlížení fotografie s chybějící tváří:

 1. Vyberte jednu či více fotografií s nedetekovanými tvářemi.

 2. Vyberte volbu Fotografie > Rozpoznat chybějící tváře.

  V seznamu zdrojů se začne otáčet ikona vedle volby Tváře a iPhoto začne znovu prohlížet fotografie. Během tohoto prohlížení používá iPhoto méně přísná kritéria než při původním prohlížení. To znamená, že se může zobrazit více nesprávně nalezených fotografií, na kterých jsou objekty rozpoznány jako možné tváře.

 3. Chcete-li zjistit, zda aplikace iPhoto nalezla další tváře, vyberte vždy jednu fotografii a klikněte na tlačítko Informace na panelu nástrojů.

 4. Na panelu Informace otevřete kliknutím na volbu Tváře oddíl Tváře.

  Pod detekovanými tvářemi na fotografii se zobrazí popisek „beze jména“.

  Obrázek popisku „beze jména“

 5. Pokud byla rozpoznána požadovaná tvář, klikněte na popisek a zadejte jméno.

  Pokud se popisek nezobrazí, znamená to, že tvář nebyla rozpoznána. Chcete-li přidat chybějící tvář ručně, postupujte podle pokynů v následující úloze.

Ruční přidání chybějící tváře:

 1. Vyberte fotografii s osobou, kterou chcete pojmenovat, ale jejíž tvář nebyla při počátečním prohlížení či opakovaném prohlížení sbírky fotografií rozpoznána.

 2. Na panelu Informace otevřete kliknutím na volbu Tváře oddíl Tváře.

  Pod detekovanými tvářemi na fotografii se zobrazí popisek „beze jména“ (viz níže).

  Tvář nebyla rozpoznána, pokud u ní není popisek „beze jména“.

  Obrázek popisku „beze jména“

 3. Klikněte na tlačítko „Přidat tvář“ na panelu Informace.

  Na fotografii se zobrazí rámeček.

 4. Přetáhněte rámeček na nerozpoznanou tvář a poté přetažením rohů rámeček zvětšete či zmenšete.

  Poloha a velikost rámečku určují vzhled náhledu pro danou osobu (např. na nástěnce Tváře).

  Obrázek rámečku pro polohu tváře

 5. Když je rámeček umístěn, klikněte na text „pojmenujte klepnutím“ a zadejte jméno.

  Při psaní iPhoto navrhuje jména na základě dříve použitých jmen, jmen v adresáři a jmen přátel na Facebooku (pokud Facebook používáte). Můžete vybrat některé z těchto jmen ze zobrazené místní nabídky.

 6. Stiskněte klávesu Return.

  Chcete-li zobrazit fotografie osoby na nástěnce Tváře, vyberte volbu Tváře v seznamu zdrojů.