Přehled funkce Tváře

Funkce Tváře v iPhotu používá rozpoznávání tváří k vyhledání fotografií oblíbených osob, které se pak objeví na nástěnce tváří.

Obrázek zobrazení Tváře

Když otevřete iPhoto ’11, program automaticky prohlédne sbírku fotografií a seskupí pravděpodobné shody. Po dokončení prohlížení klikněte na volbu Tváře v seznamu zdrojů a můžete začít sdělovat iPhotu, kdo je kdo (pojmenováním osob na fotografiích) a potvrzovat či odmítat shody navržené iPhotem.

Když importujete nové fotografie, iPhoto je prohlédne, zda na nich nejsou lidé z nástěnky, a navrhne vybrané fotografie k potvrzení.

Zahájení použití funkce Tváře:

  1. Pojmenujte konkrétního kamaráda nebo člena rodiny nebo nechte iPhoto, ať navrhne nepojmenované tváře z knihovny. Další podrobnosti naleznete v tématu nápovědy Pojmenování osob na fotografiích.

  2. Kliknutím vyberte volbu Tváře na seznamu zdrojů a zobrazte nástěnku Tváře, na které nyní budou osoby, které jste pojmenovali. Dvojím kliknutím na snímek osoby zobrazíte navrhované shody, které můžete potvrdit nebo odmítnout.

Pokud máte v knihovně fotografii, na které je osoba, jejíž tvář nebyla v iPhotu rozpoznána, můžete chybějící tvář přidat a pojmenovat.