Použití Tváří s Facebookem

Máte-li účet na Facebooku, můžete jej využít společně s funkcí Tváře v iPhotu.

Když k fotografiím přidáte jména pomocí Tváří a poté tyto fotografie sdílíte na Facebooku, může Facebook upozornit pojmenované přátele, že byly zveřejněny jejich fotografie. Stejně tak mohou k fotografiím publikovaným na Facebooku přidávat jména (na Facebooku označovaná jako „značky“) vaši přátelé; tato jména pak budou zpětně synchronizována s toutéž fotografií ve vaší knihovně.

Funguje to následovně: Nejdříve v iPhotu nastavíte svůj facebookový účet. Tím zajistíte, že se jména vašich přátel na Facebooku budou zobrazovat jako návrhy, když použijete funkci Tváře k pojmenování neboli označení osob na fotografiích.

Poté pojmenujete osoby na fotografiích a fotografie publikujete na svém facebookovém účtu. Facebook automaticky upozorní osobu, jejíž tvář jste pojmenovali, že má na Facebooku novou fotografii.

Když vaši přátelé na Facebooku přidají další značky k osobám na publikovaných fotografiích, zobrazí se tato jména u fotografií ve vaší knihovně iPhoto (pokud iPhoto rozpozná tvář, která ke značce patří). Pokud značku potvrdíte, zobrazí se fotografie na nástěnce Tváře (pokud jste již osobu dříve sami nepojmenovali) nebo bude přidána mezi fotografie dané osoby ve Tvářích.

Nastavení vašeho facebookového účtu v iPhotu:

Chcete-li, aby aplikace iPhoto vyhledávala jména přátel na Facebooku a navrhovala je při pojmenovávání osob na fotografiích, musíte nejdříve nastavit svůj facebookový účet. Tím umožníte zasílání e-mailových oznámení přátelům na Facebooku, když publikujete jejich fotografie.

Poznámka:  Pokud před pojmenováním osob na fotografiích nenastavíte facebookový účet, budete muset přidat e-mailovou adresu u každé pojmenované osoby (viz úloha níže). E-mailová adresa se musí shodovat s adresou použitou pro facebookový účet dané osoby. Facebook tak bude moci osobu identifikovat a odeslat jí e-mailové upozornění, že byly publikovány její fotografie.

 1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Účty.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat (+) v levém dolním rohu okna Účty.

 3. Z místní nabídky vyberte volbu Facebook a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Zadejte jméno a heslo ke svému facebookovému účtu, zaškrtněte políčko Všeobecné obchodní podmínky Facebooku a klikněte na tlačítko Přihlásit.

  Váš facebookový účet se zobrazí v seznamu zdrojů pod volbou Web.

 5. Zavřete okno Účty kliknutím na červené kolečko v levém horním rohu.

Pojmenování neboli označení osob ve sbírce fotografií:

 • Funkce Tváře umožňuje přidat jména k fotografiím v iPhotu.

  Pokud jste již nastavili svůj facebookový účet, budou se jména přátel z Facebooku zobrazovat jako návrhy při zadávání jmen.

Publikování fotografií na Facebooku:

 • Přečtěte si pokyny v tomto tématu: Publikování fotografií na Facebooku.

  Pokud jste v iPhotu dosud nenastavili svůj facebookový účet, můžete to provést při prvním publikování fotografií.

  Fotografie se zobrazí mezi novinkami a fotografiemi na vašem facebookovém účtu.

  Pokud jste nastavili svůj facebookový účet v iPhotu před pojmenováním osob na fotografiích a použili jste při tom navržená jména z Facebooku, Facebook rozpozná jméno a odešle příslušné osobě upozornění, že jsou k dispozici její fotografie.

  Můžete rovněž přidat e-mailovou adresu osoby, kterou jste pojmenovali (viz úloha níže). Facebook používá e-mailové adresy k rozpoznání přátel na Facebooku a zasílání e-mailových upozornění.

Vaši přátelé mohou odstranit svá jména z fotografií, které jste publikovali na Facebooku, odstranění značek se však projeví pouze u fotografií na Facebooku. Jména, která jste přidali pomocí Tváří, se budou v iPhoto nadále zobrazovat.

Přidání e-mailové adresy k osobě v Tvářích:

Přidání e-mailové adresy pro jednotlivé přátele na Facebooku je dalším způsobem, jak zajistit, aby Facebook odeslal příslušnému příteli e-mailové upozornění, když publikujete fotografie, které obsahují jeho jméno. E-mailová adresa se musí shodovat s adresou, kterou přítel pro Facebook používá.

Tento postup je vhodný, pokud jste pojmenovali přátele ve Tvářích před nastavením facebookového účtu v iPhotu. Pokud jste však přátele pojmenovali v iPhotu až po nastavení facebookového účtu, není nutné e-mailové adresy přidávat.

 1. Kliknutím vyberte Tváře v seznamu zdrojů a ve Tvářích vyberte snímek požadované osoby.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Klikněte na volbu „Přidat e-mailovou adresu“ a zadejte e-mailovou adresu osoby.

  Poznámka:  Můžete rovněž zadat celé jméno osoby, čímž usnadníte vyhledávání této osoby. V tomto případě klikněte na volbu „Přidat celé jméno“ a zadejte jméno.

 4. Po dokončení zavřete panel Informace kliknutím na tlačítko Informace.

Zobrazení a potvrzení nových jmen neboli značek přidaných na Facebooku:

 1. Vyberte svůj facebookový účet ze seznamu zdrojů.

  V hlavním okně zobrazení se zobrazí publikovaná alba.

 2. Vyberte jedno z publikovaných alb a dvojím kliknutím je otevřete a synchronizujte.

  V pravém horním rohu okna se během synchronizace zobrazuje signalizace průběhu.

 3. Vyberte některou z fotografií, ke které přítel přidal na Facebooku jméno neboli značku.

 4. Dvojím kliknutím zvětšete vybranou fotografii a poté klikněte na tlačítko Informace na panelu nástrojů.

  Obrázek tlačítka Informace

  Nové jméno se zobrazí u fotografie společně s ikonou Facebooku.

 5. Klikněte na nové jméno u některé z tváří na fotografii a poté klikněte na libovolné nové místo na fotografii, chcete-li zadání potvrdit.

  Jméno se zobrazí na panelu Informace v části Tváře.

  Pokud jste tuto osobu dosud nepojmenovali na jiných fotografiích, zobrazí se na nástěnce Tváře při příštím vybrání volby Tváře ze seznamu zdrojů.

  Chcete-li jméno odmítnout, klikněte na ně a poté klikněte na X.

  Poznámka:  Značky přidané na Facebooku k fotografiím na zdi a k profilovým fotografiím nebudou s iPhotem zpětně synchronizovány, a to ani v případě, že jste fotografie publikovali z iPhota.

Zobrazení „líbí“ a komentářů k fotografii:

 1. Vyberte fotografii, ke které lidé přidali komentář.

 2. Klikněte na tlačítko Informace na panelu nástrojů.

 3. Na panelu Informace otevřete kliknutím na volbu Sdílení příslušný oddíl (není-li dosud otevřen).

  V tomto oddíle se objeví, zda se lidem fotografie líbí a zda k ní přidali komentář. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li zobrazit, komu se fotografie líbí, a všechny komentáře, klikněte na text „Vaše fotografie se líbí jedné osobě“. V dalším okně se otevře Facebook a zobrazí se příslušná fotografie s osobami, kterým se líbí, a s komentáři.

  • Chcete-li zobrazit komentáře v iPhotu, použijte posuvník u komentářů v oddílu Sdílení. Nejnovější komentáře jsou na konci seznamu komentářů.

 4. Chcete-li odpovědět a jste přihlášeni k Facebooku, můžete kliknutím na komentář otevřít příslušnou fotografii na Facebooku.

  Pokud nejste přihlášeni, Facebook vás vyzve k přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla.

Pokud se po synchronizaci publikovaného alba nezobrazují značky přidané na Facebooku:

Víte-li, že přátelé na Facebooku přidali značky k publikovaným fotografiím, avšak tyto značky se nezobrazují u fotografií v knihovně iPhoto, může to být zapříčiněno některým z následujících důvodů.

 • Synchronizace nebyla dokončena. Zkuste publikovaná alba synchronizovat znovu. Viz krok 1 výše uvedené úlohy: „Zobrazení a potvrzení nových jmen neboli značek přidaných na Facebooku“.

 • Značka byla přidána k profilové fotografii nebo k fotografii publikované na facebookové zdi. Značky přidané k těmto fotografiím nebudou s iPhotem zpětně synchronizovány, a to ani v případě, že jste fotografie publikovali z iPhota.

 • Aplikace iPhoto nerozpoznala tvář na fotografii, kterou váš přítel na Facebooku označil.

  Chcete-li použít značku, která byla přidána na Facebooku, a přidat danou osobu do Tváří v knihovně iPhoto, postupujte takto:

  1. V iPhotu ručně přidejte k fotografii jméno osoby.

  2. Znovu album publikujte na Facebooku tím, že je zavřete a znovu otevřete. Tím album synchronizujete.

  Nechcete-li osobu přidat do Tváří v knihovně iPhoto, nemusíte provádět žádné kroky. Značky se budou na fotografii zobrazovat pouze na Facebooku.