Potvrzení nebo odmítnutí navržených shod pro osoby na nástěnce Tváře

Po identifikaci a pojmenování přátel a členů rodiny pomocí Tváří bude iPhoto vyhledávat další shody tváří ve sbírce fotografií a v nově importovaných fotografiích. Pomocí Tváří můžete tyto shody potvrdit nebo odmítnout. Čím více obrázků osoby potvrdíte, tím lépe bude iPhoto tuto osobu vyhledávat na jiných fotografiích.

Potvrzení nebo odmítnutí navržených shod:

 1. Kliknutím vyberte Tváře v seznamu zdrojů.

 2. Dvakrát klikněte na snímek ve Tvářích.

  Ve spodní části okna vás iPhoto upozorní, že pro tuto osobu mohou existovat další fotografie.

  Poznámka:  Pokud aplikace iPhoto nenašla žádné pravděpodobné shody, bude v poznámce uvedeno, že nebyly nalezeny žádné nepotvrzené shody. Víte-li, že ve sbírce fotografií jsou další fotografie určité osoby, můžete je pojmenovat ručně.

 3. Klikněte na tlačítko Potvrdit další tváře.

  iPhoto zobrazí další fotografie pod nadpisem Nepotvrzené tváře.

 4. U každé fotografie proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li tvář potvrdit, klikněte na fotografii jednou. Popisek „potvrdit“ se změní na jméno osoby.

  • Chcete-li tvář odmítnout, dvakrát klikněte na fotografii. Popisek „Potvrdit“ se změní na „Toto není [jméno osoby]“. (Můžete rovněž stisknout klávesu Alt a kliknout na fotografii.)

  Obrázek zobrazení potvrzení tváří

  Chcete-li potvrdit několik tváří současně, můžete je vybrat přetažením. Pokud se do výběru náhodou dostane fotografie jiné osoby, můžete ji kliknutím odstranit ze skupiny, kterou chcete potvrdit.

 5. Po potvrzení všech tváří klikněte na tlačítko Hotovo.

  Potvrzené tváře budou součástí skupiny Tváře dané osoby. Fotografie s tvářemi, které jste odmítli, budou ze skupiny Tváře odstraněny (ale zůstanou ve sbírce fotografií).

  Pokud na fotografii nekliknete, zůstane v navržené skupině jako možná shoda.