Pojmenování osob na fotografiích

K osobám na fotografiích můžete přiřadit jména. iPhoto potom použije funkci Tváře (technologie detekce a rozpoznávání tváří) k vyhledání dalších fotografií v knihovně, na nichž jsou tyto osoby.

Pokud iPhoto používáte poprvé, musíte nejdříve importovat fotografie osob, které chcete pojmenovat.

V případě aktualizace z předchozí verze iPhota prohlédne iPhoto ’11 sbírku fotografií s tvářemi osob.

 • V případě aktualizace z verze iPhoto ’09 mohou být v knihovně fotografie, které aplikace iPhoto označila pro pozdější prohledání. V tomto případě iPhoto při aktualizaci na verzi iPhoto ’11 automaticky prohlíží pouze tyto fotografie. Toto prohlížení nelze pozastavit, trvá však pouze několik sekund.

 • Pokud jste provedli aktualizaci z verze iPhoto ’08 nebo starší, může prohlížení trvat déle v závislosti na velikosti knihovny. Během tohoto prohlížení můžete používat jiné funkce iPhota (mimo Tváří).

  Pokud potřebujete prohlížení z nějakého důvodu ukončit, klikněte na volbu Tváře v seznamu zdrojů a poté na tlačítko Pozastavit. Chcete-li prohlížení ručně obnovit, klikněte na tlačítko Pokračovat. Pokud není prohlížení v okamžiku ukončení iPhota dokončeno, iPhoto prohlížení znovu spustí při příštím spuštění programu.

Po dokončení prohlížení začněte kliknutím na volbu Tváře v seznamu zdrojů.

 • Pokud jste již funkci Tváře používali, zobrazují se snímky osob, které jste již pojmenovali.

  Obrázek nástěnky Tváře

 • Pokud jste funkci Tváře dosud nepoužívali, zobrazují se navrhované tváře, které můžete pojmenovat nebo přeskočit.

  Obrázek nástěnky Tváře při zahájení

 • Pokud v knihovně iPhoto nemáte žádné fotografie (nebo na žádných fotografiích nejsou tváře osob), zobrazuje se prázdná nástěnka s informací o zahájení použití.

  Obrázek nástěnky Tváře při zahájení

Po pojmenování jedné či několika tváří se pojmenované osoby zobrazí na nástěnce Tváře.

Zobrazení a pojmenování tváří, které aplikace iPhoto našla v knihovně:

 1. Kliknutím vyberte Tváře v seznamu zdrojů.

  Chcete-li zobrazit Tváře v zobrazení na celou obrazovku, vyberte volbu Tváře v seznamu zdrojů a klikněte na tlačítko Celá obrazovka na panelu nástrojů. (Používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, nachází se tlačítko Celá obrazovka v pravém horním rohu okna iPhoto.)

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Najdi tváře.

  Obrázek tlačítka Najdi tváře

  V hlavním okně zobrazení se zobrazí jedna či více tváří v závislosti na velikosti okna.

 3. Klikněte na popisek „beze jména“ u každé tváře (A, níže) a zadejte jméno. Při psaní může iPhoto navrhovat jména v místní nabídce, ze kterých si můžete vybrat.

  Obrázek nástroje vyhledávání tváří

  Když k tvářím přidáte několik jmen, začne iPhoto navrhovat jména pro nepojmenované tváře. Pokud se zobrazí text „Je toto [jméno]?“ pod nepojmenovanou tváří (B, výše), můžete návrh potvrdit kliknutím na znak zaškrtnutí nebo odmítnout kliknutím na X.

  iPhoto také navrhuje jména podle adresáře a jmen přátel na Facebooku (pokud jste v iPhotu nastavili facebookový účet).

  Není nutné pojmenovat všechny tváře, které vám iPhoto ukáže.

 4. Chcete-li zobrazit další fotografie, klikněte na tlačítko Zobrazit další tváře. Opakujte kroky 3 a 4 a pojmenujte či odmítněte další osoby.

 5. Po dokončení klikněte na volbu Pokračovat na tváře. Nově pojmenovaní přátelé a členové rodiny se zobrazí na nástěnce.

Po pojmenování osoby pomocí Tváří můžete jméno osoby kdykoli změnit. Kliknutím vyberte Tváře v seznamu zdrojů, zobrazí se nástěnka. Pod snímkem klikněte na jméno, které chcete změnit, a zadejte nové.

Pokud chcete pojmenované tváře přiblížit, dvakrát klikněte na snímek a poté klikněte na volič v pravém horním rohu okna Tváře.

Obrázek přepínání mezi zobrazeními Fotografie a Tváře

Klikněte na stranu voliče Fotografie (A, výše), chcete-li zobrazit celou fotografii. Klikněte na stranu voliče Tváře (B, výše), chcete-li zobrazit pouze obličej pojmenované osoby.

Pojmenování tváře konkrétního přítele nebo člena rodiny:

 1. Kliknutím vyberte volbu Události v seznamu zdrojů, vyberte událost a vyberte fotografii, která obsahuje jednu či více osob, které chcete pojmenovat.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Klikněte na popisek „beze jména“ a zadejte jméno tváře na fotografii.

  Obrázek popisku nepojmenované tváře

  Při psaní iPhoto navrhuje jména na základě dříve zadaných jmen, jmen v adresáři a jmen přátel na Facebooku (pokud jste v iPhotu nastavili facebookový účet). Podle potřeby můžete vybrat některé z těchto jmen ze zobrazené místní nabídky.

  Poznámka:  Pokud se pod tváří nezobrazuje žádný popisek, znamená to, že aplikace iPhoto tuto tvář nerozpoznala. Chybějící tvář můžete snadno přidat.

 4. Stiskněte klávesu Return.

 5. Pokud je na fotografii více osob, opakujte kroky 3 a 4 pro každou tvář, kterou chcete pojmenovat.

  Není nutné pojmenovat všechny osoby na fotografii.

 6. Pokud jsou na fotografii osoby, které nechcete pojmenovat, můžete jejich tváře v iPhotu ignorovat. Přesuňte ukazatel na tvář a klikněte na X v levém horním rohu rámečku, který se zobrazí.

  Rámeček a popisek „beze jména“ zmizí.

 7. Když pojmenovávání osob na fotografii dokončíte, klikněte znovu na tlačítko Informace a zavřete panel Informace.

Po pojmenování osoby pomocí Tváří můžete jméno osoby kdykoli změnit nebo přidat celé jméno osoby. Vybráním volby Tváře v seznamu zdrojů zobrazte nástěnku. Pod snímkem klikněte na jméno, které chcete změnit, a zadejte nové.

V případě potřeby můžete rovněž přidat e-mailovou adresu osoby.