Odstranění osob z nástěnky Tváře

Snímek z nástěnky Tváře můžete snadno odstranit. Ze skupiny Tváře můžete rovněž odstranit pouze konkrétní fotografie, aniž byste odstranili celou skupinu. To je vhodné, pokud zjistíte, že jste nechtěně potvrdili fotografii nesprávné osoby jako shodu.

Odstraněním snímku nebo fotografie ve skupině Tváře neodstraníte fotografii z knihovny iPhoto.

Důležité:  Odstraněním celé skupiny Tváře z nástěnky smažete všechna jména a e-mailové adresy, které tyto fotografie obsahují (pouze v iPhotu, nikoli z jiných míst v počítači).

Odstranění osoby z nástěnky:

 1. Kliknutím vyberte Tváře v seznamu zdrojů.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Tváře na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Tváře nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Vyberte snímek ve Tvářích, který chcete odstranit, a stiskněte Cmd-Del.

 3. V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Smazat.

Pokud před provedením jiné akce v iPhotu své rozhodnutí změníte, můžete osobu vrátit zpět na nástěnku pomocí volby Upravit > Zpět.

Poznámka:  Když smažete poslední pojmenovanou fotografii osoby v knihovně z libovolného místa knihovny, snímek bude odstraněn i z nástěnky.

Odstranění fotografií ze skupiny Tváře:

 1. Kliknutím vyberte Tváře v seznamu zdrojů.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Tváře na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Tváře nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Dvojím kliknutím na snímek zobrazíte obsažené fotografie.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Potvrdit další tváře, vyhledejte fotografii, kterou chcete odstranit, a kliknutím změňte její stav na „odmítnout“. Podle potřeby můžete tuto akci opakovat u dalších fotografií. Po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.

  • Vyberte jednu či více fotografií, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu Del.

   Tím odstraníte fotografii z této skupiny Tváře. Fotografie nebude smazána z knihovny.