Zobrazení a vyhledávání fotografií podle polohy

Pokud jsou k fotografiím přiřazena místa (protože jste je přidali nebo protože jste importovali z fotografie z fotoaparátu s funkcí GPS, např. iPhonu), můžete vyhledat fotografie na základě místa jejich pořízení.

Fotografie můžete vyhledat pomocí mapy Místa, na které jsou označena všechna místa pořízení fotografií. Vyhledávání fotografií můžete omezit výběrem kategorie míst, např. města nebo státu. Můžete rovněž vyhledávat konkrétní místo zadáním názvu do pole vyhledávání.

Důležité:  Chcete-li, aby funkce Místa zobrazovala polohu fotografií na mapě, musíte být připojeni k Internetu.

Pokud nejste připojeni k Internetu, můžete stále zobrazovat všechny fotografie, které mají přiděleny informace o poloze. Kliknutím vyberte Místa v seznamu zdrojů a poté klikněte na tlačítko Zobrazit fotografie v pravém dolním rohu okna.

Obrázek tlačítka Zobrazit fotografie v zobrazení Místa

Zobrazení některých nebo všech fotografií podle místa:

 1. Kliknutím vyberte Místa v seznamu zdrojů, zobrazí se mapa Místa.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Místa na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Místa nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Na mapě Místa můžete provést tyto akce:

  • Klikněte na tlačítko Domov zobrazení Místa, chcete-li zobrazit všechny špendlíky na mapě.

  • Fotografie podle oblasti, např. země nebo města, zobrazíte tak, že kliknete na oblast a vyberete místo z místní nabídky.

  • Přetažením posuvníku přiblížení můžete mapu přiblížit či vzdálit, přetažením mapy změníte zobrazenou oblast. Dvojím kliknutím na libovolné místo na mapě příslušnou oblast přiblížíte.

  • Kliknutím na volbu Zobrazit fotografie zobrazíte všechny fotografie přiřazené ke špendlíkům, které jsou na mapě viditelné. Pokud například přiblížíte určitou oblast, budou zobrazeny pouze fotografie pořízené v této oblasti.

   Obrázek mapy Místa

 3. Chcete-li zobrazit fotografie pořízené na určitém místě, přesuňte ukazatel na červený špendlík na mapě. Zobrazí se značka místa. Poté klikněte na šipku vpravo (>) na značce.

  Obrázek šipky vpravo na značce místa

Zobrazení fotografie, k níž jste právě přidali polohu:

 1. Pokud jste to již neprovedli, vyberte fotografii a kliknutím na tlačítko Informace otevřete panel Informace.

 2. Na panelu Informace klikněte na šipku vpravo od názvu místa.

  Obrázek tlačítka Zobrazit místo

Vyhledání podle místa:

 1. Kliknutím vyberte volbu Události nebo Fotografie v seznamu zdrojů.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Události na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Události nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Klikněte na tlačítko Vyhledávání v levém dolním rohu okna iPhoto.

  Obrázek tlačítka vyhledávání

 3. V poli hledání, které se otevře, zadejte hledané místo (např. „Empire State Building“ nebo „New York“).

  Obrázek ikony a pole hledání

 4. Při zadávání se mění fotografie v hlavním okně zobrazení podle toho, jaké fotografie iPhoto zobrazuje k místům odpovídajícím zadaným výrazům.

Změna stylu mapy:

 1. Kliknutím vyberte Místa v seznamu zdrojů, zobrazí se mapa Místa.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Místa na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Místa nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Klikněte na tlačítko Topografická, Satelitní nebo Hybridní v pravém horním rohu okna.

  Výchozí styl mapy je Topografická.

  Obrázek tlačítek Topografická, Satelitní a Hybridní.

Pokud se na mapě Míst zobrazuje zpráva, že nejste připojeni k Internetu, a přitom jste si jisti, že připojení je funkční, zkontrolujte, zda je v iPhotu nastaveno vyhledávání polohy.