Změna nebo správa názvů míst a poloh na mapě

Místům můžete dát vlastní názvy, např. „Babiččin dům“ nebo „Hřiště“. Místa přiřazená k fotografiím můžete rovněž zobrazit a upravit.

Důležité:  Chcete-li, aby funkce Místa zobrazovala polohu fotografií na mapě, musíte být připojeni k Internetu.

Přizpůsobení místa:

K místu na mapě můžete přiřadit vlastní název, např. „Babiččin dům“ nebo „Hřiště“.

 1. Vyberte fotografii s přiřazeným místem, které chcete přizpůsobit.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Kliknutím na název Místa zobrazíte mapu (není-li tento oddíl otevřen).

 4. Kliknutím na špendlík na mapě zobrazíte značku místa.

  Obrázek špendlíku a popisku místa

 5. Na značce místa vyberte název místa a zadejte nový, např. „Babiččin dům“.

  Kliknutím na zaškrtávací značku nebo stisknutím klávesy Return nový název potvrdíte.

  Název místa se změní na přizpůsobenou verzi u všech fotografií, které jsou tímto místem aktuálně označeny.

  Poznámka:  Chcete-li obnovit původní název, klikněte znovu na špendlík, aby se zobrazila značka místa, a klikněte na X.

Správa míst:

Přizpůsobená místa můžete upravovat a mazat.

 1. Vyberte volbu Okno > Spravovat moje místa.

  Zobrazí se dialog Spravovat moje místa, který zobrazuje všechna přizpůsobená místa přiřazená k fotografiím.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit název místa, klikněte na něj a do pole zadejte požadovaný název.

   Toto změněné místo se bude na panelu Informace nadále zobrazovat jako volba, když budete přidávat místa k fotografiím či událostem.

  • Chcete-li místo na mapě upřesnit, můžete mapu přiblížit či vzdálit pomocí tlačítek plus a minus (v levém dolním rohu mapy). Přetažením můžete mapu posunout a přetáhnout špendlík na přesnější polohu.

   Přetažením můžete rovněž zvětšit či zmenšit kruh označující okolí, podle toho, jak přesné umístění vyžadujete.

  • Chcete-li místo smazat, klikněte na znaménko minus vpravo od názvu místa.

   Pokud jsou k názvu místa přiřazeny fotografie, zobrazí se výzva k potvrzení. Klikněte na tlačítko „Smazat místo“.

 3. Po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.