Seskupení fotografií podle místa pomocí dynamických alb

Můžete vytvořit dynamické album se všemi fotografiemi pořízenými na určitém místě nebo v určité oblasti. Při importování budou fotografie přidávány do dynamického alba podle nastavených kritérií.

Vytvoření dynamických alb míst:

 1. Kliknutím vyberte Místa v seznamu zdrojů.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Místa.

  Důležité:  Chcete-li, aby funkce Místa zobrazovala polohu fotografií na mapě, musíte být připojeni k Internetu.

 2. Chcete-li vybrat konkrétní místo, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na červený špendlík, který představuje polohu požadovanou pro dynamické album. Špendlík změní barvu na žlutou.

  • Vyberte kategorii (v levém horním rohu mapy Místa), např. zemi nebo město. Fotografie pořízené na zvoleném místě se zobrazí v hlavním okně zobrazení.

  • Přetáhněte posuvník přiblížení, aby mapa zobrazovala pouze špendlíky označující místa, která chcete pro dynamické album použít.

   Potřebujete li špendlíky vystředit, můžete mapu uvnitř rámečku přetáhnout.

 3. Klikněte na tlačítko Dynamické album.

  Obrázek tlačítka Zobrazit fotografie v zobrazení Místa

  Nové dynamické album se zobrazí v seznamu zdrojů. Při zobrazení na celou obrazovku zobrazíte nové dynamické album po kliknutí na tlačítko Alba.

  Obrázek dynamického alba v seznamu zdrojů

 4. Klikněte na maketu názvu a zadejte nový název dynamického alba.

Ruční vytvoření dynamického alba:

 1. Podržte klávesu Alt a klikněte na tlačítko Vytvořit. Z místní nabídky vyberte volbu Dynamické album.

  Obrázek tlačítka Vytvořit

 2. Zadejte název alba do pole „Název dynamického alba“.

 3. Vyberte volbu Místa a poté text „obsahuje“ z místních nabídek.

 4. Zadejte název místa (např. „Cestování po USA“ nebo „Dům rodičů“) a klikněte na tlačítko OK.

  Nové dynamické album se zobrazí v seznamu zdrojů.

  Obrázek dynamického alba v seznamu zdrojů

  Při zobrazení na celou obrazovku zobrazíte nové dynamické album po kliknutí na tlačítko Alba.

Po importování nových fotografií můžete přidat informace o poloze ke všem fotografiím, které neobsahují vložená data systému GPS.

Pokud informace o poloze (nebo GPS) odpovídají specifikacím zadaným pro dynamické album, zobrazí se fotografie automaticky v tomto albu. Například nově importované fotografie označené v informacích o poloze slovem „Paříž“ se zobrazí v dynamickém albu nastaveném pro fotografie pořízené v Paříži.