Přidání míst k fotografiím

Máte-li fotografie, které neobsahují informace GPS, včetně fotografií, které jste na disk naskenovali, můžete tyto fotografie rovněž umístit na mapě pomocí funkce Místa.

iPhoto vyhledá rozpoznané názvy míst, které zadáváte, např. „Seattle“ nebo „Milán“, podle databáze mapování. Při přidání místa k jedné fotografii nebo k celé události budou fotografie označeny na mapě Místa.

Pokud znáte informace o zeměpisné šířce a délce místa, na kterém jste fotografie pořídili, můžete k přidání místa použít tyto informace.

Důležité:  Chcete-li, aby funkce Místa zobrazovala polohu fotografií na mapě, musíte být připojeni k Internetu.

Přidání názvu místa:

 1. Vyberte fotografii nebo událost, ke kterým chcete přidat informace o poloze.

  Tip:  Pokud vyberete událost, bude místo přidáno ke všem fotografiím v rámci události. Místa však můžete přidat k vybraným fotografiím bez nutnosti přidání místa ke všem fotografiím. V takovém případě vyberte požadované fotografie, přesuňte na ně ukazatel a klikněte na tlačítko Informace. Přejděte na krok 3.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Vyberte volbu „Přiřadit místo“ a zadejte název místa. Jakmile začnete psát, iPhoto navrhuje odpovídající názvy.

  Můžete zadat názvy měst, názvy konkrétních míst (např. „Empire State Building“) a adresy (např. „12345 Main St., Lincoln, NE“).

  Poznámka:  Pokud se nezobrazují žádná místa, zkontrolujte, zda je v iPhotu nastaveno vyhledávání míst.

 4. Když se zobrazí odpovídající názvy, proveďte některou z těchto akcí:

  • Pokud se v místní nabídce zobrazuje požadované místo, vyberte je. iPhoto označí vybrané místo červeným špendlíkem na mapě na panelu Informace.

  • Pokud se v místní nabídce požadované místo nezobrazuje, vyberte místo v blízkosti. Pokud například pořídíte fotografii v Mannově čínském divadle v Hollywoodu, můžete do pole místa zadat „Hollywood“ a z místní nabídky vybrat Hollywood v Kalifornii. Poté přejděte na krok 5.

   Na mapě na panelu Informace se zobrazí červený špendlík.

 5. Chcete-li místo upravit, klikněte na špendlík (barva se změní na žlutou) a přetáhněte jej na jiné místo, např. sousední město či konkrétní umístění, např. křižovatku.

  Kliknutím na tlačítka plus či minus můžete mapu přiblížit či vzdálit, přetažením mapy zobrazíte jinou oblast.

  Chcete-li umístit špendlík do středu mapy, klikněte na ikonu kruhu.

  Obrázek ikony kruhu

  Poznámka:  Špendlíky můžete přesouvat pouze na malé mapě, která je zobrazena v části místa na panelu Informace. Na mapě místa v plné velikosti nelze špendlíky přesouvat.

 6. Jakmile jste s umístěním na panelu Informace spokojeni, klikněte na šipku vedle názvu místa. Špendlík se zobrazí na plné mapě Místa.

Použití zeměpisné šířky a délky k přidání místa:

 1. Vyberte fotografii nebo událost, ke kterým chcete přidat informace o poloze.

  Tip:  Pokud vyberete událost, bude místo přidáno ke všem fotografiím v rámci události. Místa však můžete přidat k vybraným fotografiím bez nutnosti přidání místa ke všem fotografiím. V takovém případě vyberte požadované fotografie, přesuňte na ně ukazatel a klikněte na tlačítko Informace. Přejděte na krok 3.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace otevřete panel Informace.

 3. Vyberte volbu „Přiřadit místo“ a zadejte zeměpisnou šířku a délku, hodnoty oddělte čárkou.

  Můžete zadat např. „24, -110“, nebo pokud vyžadujete přesnější zadání, napište „24.15988731, -110.50838234“.

  Je nutné zadat nejdříve zeměpisnou šířku.

 4. Potvrďte umístění na mapě a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je umístění správné, pokračujte krokem 5.

  • Pokud je umístění nesprávné, zadejte zeměpisnou šířku a délku znovu nebo přetáhněte špendlík na přesnější polohu na mapě.

   Pomocí tlačítek plus či minus můžete mapu přiblížit či vzdálit, přetažením mapy můžete mapu vystředit na vhodnější místo.

   Poznámka:  Špendlíky můžete přesouvat pouze na malé mapě, která je zobrazena v části místa na panelu Informace. Na mapě místa v plné velikosti nelze špendlíky přesouvat.

 5. V případě potřeby můžete zobrazit umístění vyznačené na celkové mapě Místa kliknutím na šipku vedle názvu místa.

  Obrázek tlačítka zobrazení na mapě Místa

Kopírování místa z jedné fotografie do druhé:

Místo můžete zkopírovat z jedné fotografie do jedné či více dalších fotografií.

 1. Vyberte fotografii s přiřazeným místem, které chcete zkopírovat, a vyberte volbu Upravit > Kopírovat.

 2. Vyberte jednu či více fotografií, ke kterým chcete přiřadit stejné místo, a vyberte volbu Upravit > Vložit polohu.

  Místo bude přiřazeno k fotografiím a můžete je zobrazit pomocí funkce Místa.