Přesunutí špendlíku na mapě Místa

Polohu špendlíku přiřazeného k fotografii můžete změnit, a to i v případě, že byla fotografie pořízena fotoaparátem s funkcí GPS.

Špendlíky však můžete přesouvat pouze na malé mapě, která je zobrazena v části místa na panelu Informace. Na mapě místa v plné velikosti nelze špendlíky přesouvat.

Důležité:  Chcete-li, aby funkce Místa zobrazovala polohu fotografií na mapě, musíte být připojeni k Internetu.

Změna polohy špendlíku:

 1. Vyberte fotografii, u níž je na mapě Místa vyznačena nesprávná poloha.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Kliknutím vyberte Místa v seznamu zdrojů.

 4. Na zobrazené mapě proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na červený špendlík (jeho barva se změní na žlutou) na mapě a přetáhněte jej na novou polohu. Pomocí tlačítek plus či minus můžete mapu přiblížit či vzdálit, přetažením mapy můžete mapu vystředit na vhodnější místo. Chcete-li špendlík umístit přesněji, přibližte mapu a přetáhněte špendlík podle potřeby.

  • Zadejte nový název místa do pole pro název místa, špendlík se přesune do této polohy na mapě.

   Pokud chcete tuto polohu upřesnit, můžete špendlík přetáhnout na nové místo podle výše uvedených pokynů.

 5. Po dokončení můžete zobrazit umístění vyznačené na celkové mapě Místa kliknutím na šipku vedle názvu místa.

  Obrázek tlačítka zobrazení na mapě Místa

Obnovení původní polohy fotografie:

 1. Vyberte fotografii nebo událost, u které chcete obnovit původní polohu.

 2. Vyberte volbu Fotografie > „Znovu načíst polohu“.