Přehled míst

Pomocí funkce Místa můžete zobrazit a uspořádat fotografie na základě toho, kde byly pořízeny.

Kliknutím vyberte Místa v seznamu zdrojů, chcete-li zobrazit polohu fotografie označenou na mapě pomocí červených špendlíků. Chcete-li Místa zobrazit na celou obrazovku, kliknutím vyberte volbu Místa a klikněte na tlačítko Celá obrazovka na panelu nástrojů ve spodní části okna.

Obrázek zobrazení Místa

Pokud digitální fotoaparát, např. iPhone, používá funkci GPS (Global Positioning System) nebo pokud jste přidali informace GPS pomocí jiné aplikace, iPhoto na základě těchto informací automaticky umístí fotografie na mapu.

Pokud fotoaparát nemá funkci GPS, můžete Místa přesto použít, pokud přidáte místo k fotografii nebo celé události. Můžete zadat informace o poloze, např. „San Francisco“, a změnit název místa na osobní označení, např. „Dům rodičů“.

Po přidělení místa k fotografiím můžete snadno vyhledat všechny fotografie pořízené na určitém místě. Informace o poloze můžete rovněž použít k vytvoření map svých cest při vytváření prezentací (pomocí tématu Místa) nebo knih s fotografiemi.

Zahájení práce s funkcí Místa:

  1. Kliknutím vyberte Místa v seznamu zdrojů, aby se zobrazily špendlíky označující místa pořízení fotografií.

    V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Místa na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Místa nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

    Pokud se namísto špendlíků na mapě Místa zobrazuje poznámka, proveďte některou z následujících akcí:

  2. Chcete-li zobrazit fotografie na určitém místě, přesuňte ukazatel na červený špendlík na mapě. Zobrazí se značka místa. Poté klikněte na šipku vpravo (>) na značce.

    Obrázek špendlíku a popisku místa

  3. Po dokončení prohlížení fotografií klikněte na tlačítko Mapa v levém horním rohu okna, čímž se vrátíte na mapu Místa.