Odstranění místa z fotografie či události

Můžete odstranit název místa z jedné či více fotografií nebo událostí, aby se nezobrazovaly na mapě Místa.

Odstraněním názvu místa nedojde ke smazání fotografie či události ze sbírky fotografií.

V případě fotografií pořízených fotoaparátem s funkcí GPS je umístění odstraněno, avšak souřadnice GPS jsou zachovány, takže fotografie jsou označeny na mapě Místa bez názvu umístění.

Důležité:  Chcete-li, aby funkce Místa zobrazovala polohu fotografií na mapě, musíte být připojeni k Internetu.

Odstranění názvu místa z jedné či více fotografií nebo událostí:

  1. Vyberte jednu či více fotografií nebo událostí, které obsahují informace o poloze.

    Tato poloha nemusí být u všech vybraných fotografií a událostí stejná.

  2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

  3. Kliknutím vyberte Místa na panelu Informace a poté vyberte název místa.

    V případě více než jednoho místa má volba podobu „Více míst“.

  4. Klikněte na X vpravo od názvu.

    Název místa zmizí a poloha bude z fotografie či události odstraněna.