Nastavení použití GPS k vyhledání polohy v iPhotu

Pokud je fotoaparát vybaven funkcí GPS, obsahují fotografie souřadnice systému GPS (Global Positioning System), které udávají polohu pořízení fotografie. Když tyto fotografie importujete, iPhoto umístí špendlík s názvem místa na příslušné místo na mapě Místa.

Nechcete-li, aby aplikace iPhoto používala souřadnice GPS k vyhledání názvů míst v databázi a zobrazení fotografií na mapě Místa, můžete tuto předvolbu změnit.

Změna nastavení vyhledávání polohy pomocí souřadnic GPS v iPhotu:

  1. V otevřeném iPhotu vyberte volbu iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Pokročilé.

  2. Vyberte volbu z místní nabídky „Hledat místa“:

    • Automaticky: iPhoto bude vyhledávat všechny souřadnice GPS a jména míst a poté tato místa označí špendlíkem na mapě Místa.

    • Nikdy: iPhoto nebude vyhledávat názvy míst ani označovat polohu fotografií (ani v případě, že jste polohu přidali k fotografiím ručně).

    Poznámka:  Jednotlivá nastavení ovlivní všechny fotografie ve sbírce fotografií.

V pokročilých předvolbách můžete rovněž nastavit, zda chcete či nechcete připojit informace o poloze k fotografiím sdíleným pomocí e-mailu nebo publikování na MobileMe, iWebu nebo Flickru.

VAROVÁNÍ:  Služba MobileMe bude ukončena 30. června 2012. Po tomto datu již nebudete mít přístup ke své Galerii MobileMe.

Chcete-li informace o poloze sdílet, zaškrtněte políčko „K publikovaným fotografiím přidat informace o poloze“. Nechcete-li informace o poloze sdílet, výběr této volby zrušte.