Přehled míst
Pomocí funkce Místa můžete zobrazit a uspořádat fotografie na základě toho, kde byly pořízeny. Kliknutím…

Nastavení použití GPS k vyhledání polohy v iPhotu
Pokud je fotoaparát vybaven funkcí GPS, obsahují fotografie souřadnice systému GPS (Global Positioning System), které…

Zobrazení a vyhledávání fotografií podle polohy
Pokud jsou k fotografiím přiřazena místa (protože jste je přidali nebo protože jste importovali z…

Přidání míst k fotografiím
Máte-li fotografie, které neobsahují informace GPS, včetně fotografií, které jste na disk naskenovali, můžete tyto…

Změna nebo správa názvů míst a poloh na mapě
Místům můžete dát vlastní názvy, např. „Babiččin dům“ nebo „Hřiště“. Místa přiřazená k fotografiím můžete…

Přesunutí špendlíku na mapě Místa
Polohu špendlíku přiřazeného k fotografii můžete změnit, a to i v případě, že byla fotografie…

Seskupení fotografií podle místa pomocí dynamických alb
Můžete vytvořit dynamické album se všemi fotografiemi pořízenými na určitém místě nebo v určité oblasti.…

Odstranění místa z fotografie či události
Můžete odstranit název místa z jedné či více fotografií nebo událostí, aby se nezobrazovaly na…