Změna jména, data a popisu události

Přejmenování události:

Jméno události můžete kdykoli změnit.

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů.

  (V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Události na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Události nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.)

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na jméno události, kterou chcete přejmenovat, a zadejte nové jméno.

  • Otevřete panel Informace kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů.

   Obrázek tlačítka Informace

   Na panelu Informace klikněte na jméno události a zadejte nové jméno.

Změna data události:

U fotografií přiřazených k události můžete změnit datum a čas. Protože události se zobrazují v chronologickém pořadí, může změna data u fotografií způsobit, že se pořadí fotografií v událostech změní.

Poznámka:  Pomocí těchto kroků změníte datum a čas u všech fotografií v události. Informace o tom, jak změnit datum nebo čas fotografií vybraných u události, najdete v tématu Změna názvu a popisu fotografie a dalších informací.

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Události na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Události nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Vyberte požadovanou událost.

 3. Vyberte volbu Fotografie > „Upravit datum a čas“. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 4. V dialogu zadejte nové datum a čas.

 5. Chcete-li tímto datem přepsat datum v informacích EXIF (Exchangeable Image File) připojených k původní fotografii, zaškrtněte políčko „Změnit původní soubory“.

  Změněné datum se zobrazí, i když fotografii opět importujete odjinud.

 6. Klikněte na tlačítko Upravit.

Změna popisu události:

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů.

  V celoobrazovkovém zobrazení klikněte na tlačítko Události na panelu nástrojů. Pokud se tlačítko Události nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.

 2. Vyberte požadovanou událost.

 3. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

  Obrázek tlačítka Informace

 4. Klikněte na pole „Přidat popis“ a zadejte text.