Změna časového rámce pro události

Můžete zadat časový rámec pro události ve sbírce fotografií.

Změna časového rámce pro události:

  1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Obecné. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

  2. Vyberte volbu z místní nabídky „Automatické dělení do událostí“.

    Můžete vybrat jednu událost za den nebo za týden, případně určit dvouhodinový nebo osmihodinový časový rámec. Volby dané počtem hodin jsou vhodné, pokud během jednoho dne fotografujete více událostí.

Při importu dalších fotografií do knihovny budou fotografie uspořádány do událostí podle tohoto nového časového rámce. Změna časového rámce neovlivní události, které jsou již v knihovně obsaženy.