Vytvoření nové události

Můžete kdykoli vytvořit novou událost, která bude obsahovat fotografie z knihovny. Pokud jste označili nějaké fotografie, můžete vytvořit novou událost, která bude obsahovat všechny tyto fotografie. Můžete rovněž vytvořit prázdnou událost a fotografie do ní přesunout později.

Fotografie, které umístíte do nové události, jsou z původních událostí odebrány, což může narušit chronologické pořadí fotografií. Pokud chcete vytvořit vlastní seskupení fotografií, aniž by došlo k ovlivnění událostí, můžete vytvořit album.

Vytvoření události obsahující konkrétní fotografie:

 1. Kliknutím vyberte fotografie v seznamu zdrojů.

 2. Vyberte fotografie, které chcete umístit do nové události.

 3. Vyberte volbu Události > Vytvořit událost. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.) 

 4. Ve zobrazeném dialogu klikněte na volbu Vytvořit.

  Vybrané fotografie budou odstraněny z událostí, do nichž aktuálně náleží, a umístěny do nové události.

Vytvoření události obsahující pouze označené fotografie:

 1. Označte praporkem fotografie, které chcete umístit do nové události.

 2. Vyberte volbu Události > Vytvořit událost z označených fotografií. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 3. Ve zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Označené fotografie budou odstraněny z událostí, do nichž aktuálně náleží, a umístěny do nové události.

Vytvoření prázdné události:

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů.

 2. Zkontrolujte, zda v hlavním okně zobrazení nejsou vybrány žádné události, a poté vyberte volbu Události > Vytvořit událost. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

  Dole mezi událostmi se zobrazí náhled makety události.

Stejně jako v případě ostatních událostí můžete novou událost pojmenovat, přidat do ní fotografie, sloučit ji s jinou událostí a provádět další akce.