Sloučení či rozdělení událostí

Uspořádání událostí můžete změnit sloučením dvou či více událostí nebo rozdělením jedné události do dvou či více menších událostí.

Sloučení dvou či více událostí:

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů.

 2. Vyberte dvě či více událostí, které chcete sloučit.

  Tip:  Přetažením ukazatele můžete do výběru vložit dvě sousední události. Chcete-li vybrat události, které spolu nesousedí, vyberte kliknutím první událost, poté podržte klávesu Cmd a kliknutím vyberte další události.

 3. Vyberte volbu Události > Sloučit události. (V celoobrazovkovém režimu zobrazíte řádek nabídek umístěním ukazatele do horní části obrazovky.)

 4. Ve zobrazeném dialogu klikněte na volbu Sloučit.

 5. Nově sloučenou událost můžete podle potřeby přejmenovat kliknutím na název pod událostí a zadáním nového názvu.

  Jméno můžete rovněž upravit v panelu Informace. Chcete-li jej otevřít, klikněte na tlačítko Informace na panelu nástrojů.

  Obrázek tlačítka Informace

  Tip:  Dvě události můžete rovněž sloučit tak, že přetáhnete jednu událost na druhou.

Ruční rozdělení události:

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů a poté dvakrát klikněte na událost, kterou chcete rozdělit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím vyberte fotografii, která bude představovat začátek nové události. Všechny fotografie od tohoto místa budou součástí nové události.

  • Pokud spolu fotografie, které chcete přesunout do nové události, navzájem nesousedí, stiskněte klávesu Cmd a klikněte na požadované fotografie.

 3. Vyberte volbu Události > Rozdělit událost. (V celoobrazovkovém režimu zobrazíte řádek nabídek umístěním ukazatele do horní části obrazovky.)

  Můžete rovněž stisknout klávesu S. (Přečtěte si další informace o klávesových zkratkách.)

 4. Kliknutím na tlačítko Všechny události (v levém horním rohu okna Události) se vrátíte na zobrazení Události.

 5. Klikněte na maketu názvu pod novou událostí a zadejte nové jméno.

  Nové jméno můžete rovněž zadat v panelu Informace. Chcete-li jej otevřít, klikněte na tlačítko Informace na panelu nástrojů.

  Obrázek tlačítka Informace

Automatické rozdělení události:

Můžete rozdělit jednu či více událostí do menších událostí na základě data či času pořízení fotografií.

Máte-li například událost, která obsahuje fotografie pořízené během celého dne, například během narozeninového oběda a večerního grilování, můžete pomocí iPhota tuto velkou skupinu rozdělit do menších událostí obsahujících kratší časová období.

 1. Nastavte časový rámec události v předvolbách iPhota.

  Fotografie importované od této chvíle budou používat tento časový rámec, dokud jej nezměníte.

 2. Chcete-li rozdělit událost, která již je v knihovně fotografií, vyberte ji a vyberte volbu Události > Automaticky rozdělit vybrané události.

  Vybraná událost bude rozdělena na menší události na základě nového časového rámce, který jste nastavili v kroku 1, ostatní události v knihovně zůstanou nezměněny, dokud pro ně neprovedete krok 2.

  Tip:  Můžete vybrat více než jednu událost pro automatické rozdělení. Přetažením ukazatele můžete do výběru vložit dvě či více sousedních událostí. Chcete-li vybrat události, které spolu nesousedí, vyberte kliknutím první událost, poté podržte klávesu Cmd a kliknutím vyberte další události.