Přehled událostí

Když importujete fotografie do iPhota, může je iPhoto automaticky seskupit do jedné či několika událostí. Událost je skupina fotografií, které byly pořízeny během určitého období.

Pokud se rozhodnete importovat všechny fotografie z fotoaparátu jako jedinou událost, může tato událost obsahovat fotografie pořízené kdykoli během několika dnů, týdnů či roků.

Pokud se rozhodnete importovat jednu sadu fotografií jako několik samostatných událostí, iPhoto rozdělí fotografie do skupin podle data a času pořízení. Do jedné události budou například seskupeny fotografie pořízené na narozeninovém večírku minulý víkend, do další události pak fotografie ze včerejší rodinné večeře.

Když zobrazíte všechny události v okně iPhoto, zobrazí se titulní fotografie jako fotografie představující skupinu. Přesunutím ukazatele nebo „roztažením“ jednotlivých událostí můžete zobrazit všechny obsažené fotografie.

Můžete rovněž provádět tyto akce:

  • Dvojím kliknutím událost otevřete a zobrazíte všechny obsažené fotografie.

  • Události můžete sloučit nebo rozdělit a také vytvořit nové.

  • Můžete přesunovat fotografie mezi událostmi.

  • Události můžete pojmenovat (nebo přejmenovat).

  • Události nebo vybrané fotografie lze použít k vytvoření alb a prezentací nebo k tisku projektů, například knih, přání a kalendářů.

  • Události můžete publikovat ve své galerii MobileMe a na Facebooku nebo Flickru.

    VAROVÁNÍ:  Služba MobileMe bude ukončena 30. června 2012. Po tomto datu již nebudete mít přístup ke své Galerii MobileMe.

Poznámka:  Přestože jsou události podobné „filmovým cívkám“ (uspořádání používanému v předchozích verzích iPhota), poskytují lepší přístup k fotografiím. Při aktualizaci z verze iPhoto 6 nebo dřívější převede iPhoto všechny filmové cívky na události.