Přehled událostí
Když importujete fotografie do iPhota, může je iPhoto automaticky seskupit do jedné či několika událostí.…

Sloučení či rozdělení událostí
Uspořádání událostí můžete změnit sloučením dvou či více událostí nebo rozdělením jedné události do dvou…

Přesunutí fotografií mezi událostmi
Fotografie můžete přesunout z jedné události do druhé přetažením nebo vyjmutím a vložením. Můžete rovněž…

Vytvoření nové události
Můžete kdykoli vytvořit novou událost, která bude obsahovat fotografie z knihovny. Pokud jste označili nějaké…

Změna jména, data a popisu události
Přejmenování události: Jméno události můžete kdykoli změnit. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů. (V celoobrazovkovém…

Změna časového rámce pro události
Můžete zadat časový rámec pro události ve sbírce fotografií. : Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte…

Smazání události
Událost můžete z knihovny iPhoto smazat několika způsoby. VAROVÁNÍ:  Smazáním události smažete všechny fotografie obsažené ve…