Když fotografie chybí

Fotografie importované do iPhota jsou uloženy ve složce iPhoto Library, která se v počítači nachází ve složce Obrázky.

Pokud je soubor fotografie poškozen, nebo chybí, zobrazuje se namísto fotografie symbol chybějící fotografie – souvislé černé pole.

Obrázek výstrahy chybějící fotografie

Vyhledání nebo nahrazení chybějící fotografie:

Pokud jste fotografii importovali z pevného disku, CD či DVD nebo paměťové karty – nebo je stále ještě uložena v digitálním fotoaparátu –, importujte ji znovu do iPhota (viz Import fotografií z pevného disku či jiného počítače).

V opačném případě vyzkoušejte následující kroky:

  • Klikněte na ikonu Koš v počítači (nikoli na ikonu koše iPhota v seznamu zdrojů) a podívejte se, zda fotografie není v něm.

  • Prohledejte všechny soubory a složky. Ve Finderu vyberte Soubor > Hledat a zadejte hledaný výraz do pole hledání.

Když soubor fotografie najdete, uložte kopii na plochu a odtud fotografii importujte zpět do iPhota.

VAROVÁNÍ:  Chcete-li zabránit trvalému smazání či poškození knihovny iPhoto, neměňte obsah podsložky iPhoto Library ve složce Obrázky.