Uspořádání událostí a fotografií

iPhoto zobrazuje události a fotografie v pořadí, v němž byly pořízeny, od nejstarší po nejnovější. Události a fotografie ve sbírce fotografií nebo v albu můžete uspořádat jiným způsobem.

Poznámka:  Uspořádání lze provést vždy na základě jednoho kritéria. Můžete například uspořádat všechny fotografie v albu podle data a potom uspořádání změnit podle názvu, nelze však uspořádat fotografie podle data a v rámci tohoto uspořádání dále podle názvu.

Uspořádání událostí

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů a vyberte volbu Zobrazit > Uspořádat události. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 2. Vyberte volbu z dílčí nabídky:

  • Podle data: Události či fotografie budou uspořádány podle data pořízení od nejstarší po nejnovější. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte volbu Zobrazit, Uspořádat nebo Uspořádat události a vyberte volbu Sestupně.

  • Podle titulu: Události či fotografie budou uspořádány abecedně podle názvu.

  • Ručně: Události a fotografie můžete přetáhnout do libovolného pořadí. Tato možnost neplatí pro dynamická alba.

Uspořádání fotografií v rámci událostí (nikoli uspořádání událostí)

 1. Kliknutím vyberte Fotografie v seznamu zdrojů a vyberte volbu Zobrazit > Jména událostí a poté volbu Zobrazit > Uspořádat. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 2. Vyberte volbu z dílčí nabídky:

  • Podle data: Události či fotografie budou uspořádány podle data pořízení od nejstarší po nejnovější. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte volbu Zobrazit, Uspořádat nebo Uspořádat události a vyberte volbu Sestupně.

  • Podle klíčových slov: Události či fotografie budou uspořádány abecedně podle klíčových slov.

  • Podle titulu: Události či fotografie budou uspořádány abecedně podle názvu.

  • Podle hodnocení: Fotografie budou uspořádány od nejnižšího hodnocení po nejvyšší. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte volbu Zobrazit > Uspořádat > Sestupně.

Uspořádání fotografií (bez ohledu na seskupení do událostí)

 1. Kliknutím vyberte Fotografie v seznamu zdrojů, vyberte volbu Zobrazit, zrušte výběr volby Jména událostí a poté vyberte volbu Zobrazit > Uspořádat. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 2. Vyberte volbu z dílčí nabídky:

  • Podle data: Události či fotografie budou uspořádány podle data pořízení od nejstarší po nejnovější. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte volbu Zobrazit, Uspořádat nebo Uspořádat události a vyberte volbu Sestupně.

  • Podle klíčových slov: Události či fotografie budou uspořádány abecedně podle klíčových slov.

  • Podle titulu: Události či fotografie budou uspořádány abecedně podle názvu.

  • Podle hodnocení: Fotografie budou uspořádány od nejnižšího hodnocení po nejvyšší. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte volbu Zobrazit > Uspořádat > Sestupně.

Události nebo fotografie v albu můžete seřadit pomocí některé z výše uvedených voleb a potom je dále řadit ručně. Tímto způsobem můžete uspořádat události či fotografie například podle data a poté události či fotografie přetáhnout do požadovaného pořadí. V zobrazení Fotografie nelze fotografie řadit ručně.