Přístup ke knihovně Aperture

Z iPhota můžete snadno přistupovat k fotografiím uloženým v knihovně Aperture.

Přístup ke knihovně Aperture:

  1. Vyberte volbu Soubor > Zobrazit knihovnu Aperture. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

    Na levé straně okna se zobrazí stejné uspořádání knihovny Aperture, jako v programu Aperture.

  2. Chcete-li přesunout fotografie z knihovny Aperture do knihovny iPhoto, vyberte fotografie v knihovně Aperture a přetáhněte je do iPhota.

    Přetažené fotografie se nyní nacházejí v obou aplikacích, jsou však zcela samostatné. Když fotografie upravíte v iPhotu, neovlivní to kopie v knihovně Aperture, a naopak.

Pokud se knihovna Aperture nezobrazuje, otevřete aplikaci Aperture, vyberte volbu Aperture > Preferences a klikněte na volbu Previews. V místní nabídce „Share previews with iLife and iWork“ vyberte volbu Always nebo „When quitting Aperture“.