Hledání fotografií podle textu, data, klíčového slova, hodnocení, místa nebo osoby

Fotografii můžete rychle najít pomocí klíčového slova, data, hodnocení hvězdičkami, podle místa, kde byla fotografie pořízena, nebo podle osob na fotografii a také podle přiřazeného textu, např. názvu či popisu fotografie.

Vyhledání fotografií podle textu, data, klíčového slova, hodnocení, místa nebo osoby:

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů.

  Podle potřeby můžete vybrat konkrétní album, prezentaci nebo projekt, např. knihu, přání či kalendář, které obsahují hledané fotografie.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Hledat.

  Obrázek tlačítka vyhledávání

  Zobrazí se pole hledání.

 3. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Chcete-li hledat fotografii podle slova či fráze v názvu či popisu, zadejte text do pole hledání. Během psaní se v oblasti zobrazení objevují fotografie, které obsahují zadaný text.

  • Chcete-li hledat fotografii jedné či více osob, zadejte do pole hledání jedno či více jmen.

  • Chcete-li hledat fotografii podle místa, zadejte do pole hledání název místa.

  • Chcete-li hledat fotografii podle data, klikněte na ikonu hledání vlevo od pole hledání podle následujícího znázornění, vyberte volbu Datum a vyberte datum. Další informace o hledání podle data naleznete u další úlohy v tomto tématu.

   Obrázek ikony a pole hledání

   Obrázek nabídky Hledat se zvýrazněnou volbou Datum

  • Chcete-li hledat fotografii podle klíčového slova, klikněte na ikonu hledání v poli hledání, vyberte volbu Klíčové slovo a vyberte jedno či více klíčových slov. Chcete-li výběr klíčového slova zrušit, podržte klávesu Alt a klikněte na vybrané slovo.

  • Chcete-li hledat fotografie podle hodnocení hvězdičkami, klikněte na ikonu hledání v poli hledání, vyberte volbu Hodnocení a klikněte na tečky v poli hledání představující požadovaný počet hvězdiček.

 4. Chcete-li po dokončení hledání opět zobrazit všechny fotografie, klikněte na tlačítko Obnovit (X v poli hledání) nebo vyberte volbu Události v seznamu zdrojů.

Vyhledání fotografií podle konkrétního data nebo rozmezí dat:

 1. Vyberte událost nebo album.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Hledat.

  Obrázek tlačítka vyhledávání

  Zobrazí se pole hledání.

 3. Klikněte na ikonu hledání na levé straně pole hledání.

  Obrázek ikony a pole hledání

 4. Vyberte volbu Datum ze zobrazené místní nabídky.

  Obrázek nabídky Hledat se zvýrazněnou volbou Datum

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  Poznámka:  Měsíce označené tučným textem znamenají, že knihovna obsahuje fotografie pořízené v těchto měsících.

  Obrázek panelu Hledat datum

  • Chcete-li zobrazit fotografie z určitého měsíce, klikněte na název měsíce.

  • Chcete-li zobrazit konkrétní data v měsíci, dvakrát klikněte na určitý měsíc nebo měsíc vyberte a klikněte na šipku v levém horním rohu (A).

  • Chcete-li zobrazit fotografie ze dvou či více po sobě následujících měsíců, vyberte kliknutím název prvního měsíce, podržte klávesu Shift a vyberte název posledního měsíce.

  • Chcete-li zobrazit fotografie z několika měsíců, které nenásledují bezprostředně po sobě, vyberte kliknutím název prvního měsíce, podržte klávesu Cmd a vyberte názvy dalších měsíců. Můžete vybrat libovolný počet měsíců.

  • Chcete-li vybrat stejný měsíc v několika různých letech, stiskněte během výběru klávesu Alt. Pomocí šipek vlevo a vpravo (B, výše) můžete přejít na další nebo předchozí rok.

 6. Chcete-li opět zobrazit všechny fotografie v knihovně nebo albu, klikněte na ikonu pole hledání a ze zobrazeného seznamu vyberte volbu Vše.

  Obrázek panelu vyhledávání

Zobrazení nejnovějších událostí:

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li zobrazit nejnovější importované události, klikněte na volbu Poslední položky v seznamu zdrojů.

  Obrázek ikony Poslední položky

  Při zobrazení na celou obrazovku klikněte na tlačítko Alba na panelu nástrojů a dvakrát klikněte na sadu fotografií označených Poslední položky. (Pokud se tlačítko Alba nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.)

 • Chcete-li zobrazit další období nejnovějších událostí, klikněte na volbu Posledních 12 měsíců v seznamu zdrojů. Při zobrazení na celou obrazovku klikněte na tlačítko Alba na panelu nástrojů a dvakrát klikněte na sadu fotografií označených Posledních 12 měsíců. (Pokud se tlačítko Alba nezobrazuje, klikněte jednou či vícekrát na tlačítko v levém horním rohu okna, dokud se nezobrazí správný panel nástrojů. Přečtěte si další informace o použití panelu nástrojů v celoobrazovkovém zobrazení.)

  Pokud se možnost nebo sada Posledních 12 měsíců nezobrazuje, vyberte volbu iPhoto > Předvolby, klikněte na volbu Obecné v horní části okna a zaškrtněte políčko „Zobrazit posledních 12 měsíců“.

  Chcete-li změnit počet zobrazovaných měsíců, zadejte požadovaný počet měsíců (od 1 do 18).

 • Chcete-li zobrazit událost, kterou jste naposledy vybrali v oblasti zobrazení, vyberte první položku pod volbou Poslední v seznamu zdrojů. Poslední událost je zobrazena pouze v seznamu zdrojů.