Zobrazení knihoven fotografií na CD nebo DVD

Pokud jste vypálili celou knihovnu iPhoto na CD nebo DVD (pomocí funkce vypalování v iPhotu), můžete knihovnu zobrazit v iPhotu bez importování fotografií. U knihovny fotografií, kterou prohlížíte z disku, nelze provádět změny, fotografie a alba však můžete importovat (zkopírovat) do aktuální knihovny iPhoto.

Zobrazení knihoven fotografií na CD nebo DVD:

  1. Vložte disk CD nebo DVD do diskové jednotky počítače.

    V seznamu zdrojů se zobrazí ikona disku.

  2. Kliknutím na ikonu disku v seznamu zdrojů zobrazíte jednu či více knihoven fotografií na disku.