Zálohování knihovny iPhoto

Knihovnu iPhoto je vhodné pravidelně zálohovat či archivovat pro případ, že dojde k poškození souborů obrázků nebo k jejich nechtěnému smazání z pevného disku.

Existuje několik způsobů zálohování celé knihovny fotografií nebo její části:

 • Uložení fotografií na externí pevný disk: Máte-li k dispozici externí pevný disk, můžete použít Time Machine nebo utilitu Zálohování k vytvoření záložní kopie fotografií.

  Nejjednodušším způsobem zálohování celého počítače včetně knihovny fotografií je použití Time Machine, aplikace systému Mac OS X. Po nastavení Time Machine obsah počítače automaticky pravidelně zálohuje, aniž byste museli jakkoli zasahovat.

  Důležité:  Time Machine nemůže provést úplné zálohování knihovny iPhoto, když je aplikace iPhoto spuštěna. Chcete-li zajistit úplné zálohování knihovny pomocí Time Machine, vždy iPhoto před zálohováním ukončete.

  Používáte-li iPhoto 9.1.4 nebo novější a systém Mac OS X v10.7 nebo novější: Chcete-li fotografie obnovit, ukončete iPhoto, otevřete složku, která obsahuje knihovnu iPhoto, a poté otevřete Time Machine.

  Používáte-li starší verze iPhota a systému Mac OS X: Chcete-li obnovit konkrétní fotografie nebo události, otevřete iPhoto a vyberte volbu Soubor > Prohlížet zálohy. Chcete-li obnovit celou knihovnu iPhoto, ukončete iPhoto, otevřete složku, která obsahuje knihovnu iPhoto, a poté otevřete Time Machine.

  Klikněte na ikonu Time Machine v Docku nebo na ikonu Time Machine v řádku nabídek a vyberte volbu Otevřít Time Machine.

  Další informace o použití Time Machine nebo Zálohování naleznete v tématech Nápovědy pro Mac.

 • Kopírování položek na iDisk: Pokud jste členem komunity MobileMe, můžete pomocí utility Zálohování zkopírovat knihovnu iPhoto na iDisk. Knihovna se nachází ve složce Obrázky v počítači. Další informace naleznete v Nápověda pro MobileMe.

  VAROVÁNÍ:  Služba MobileMe bude ukončena 30. června 2012. Po tomto datu již nebudete mít přístup k iDisku.

 • Vypálení fotografií na CD nebo DVD: Pokyny najdete v tématu Vytváření vlastních CD a DVD s fotografiemi.